Autorizarea comercianţilor - noutăţi legislative

Noutati legislative in domeniul inregistrarii si autorizarii comerciantilor
Va semnalam aparitia, in Monitorul Oficial al Romaniei, a unor acte
normative care reglementeaza activitatea Birourilor unice si procedurile de
inregistrare si autorizare a comerciantilor:
- Legea nr. 370/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru
inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor – MOR nr. 406 din
12 iunie 2002;
- Hotararea de Guvern nr. 572/2002 pentru stabilirea modelului si
continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a
comerciantului – MOR nr. 413 din 14 iunie 2002;
- Hotararea de Guvern nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de
autorizare a functionarii comerciantilor – MOR nr. 414 din 14 iunie 2002;
- Hotararea de Guvern nr. 574/2002 pentru aprobarea cuantumurilor taxelor si
tarifelor percepute de camerele de comert si industrie teritoriale pentru
activitatile de registru si pentru operatiunile efectuate de Biroul unic –
MOR nr. 413 din 14 iunie 2002;
- Hotararea de Guvern nr. 575/2002 privind serviciile de asistenta prestate
de camerele de comert si industrie teritoriale pentru inregistrarea si
autorizarea functionarii comerciantilor – MOR nr. 413 din 14 iunie 2002.

Modificarile introduse de aceste acte normative, cu scopul imbunatatirii
activitatii Biroului unic, eliminarii deficientelor constatate in
activitatea acestuia si simplificarii procedurilor de inregistrare si
autorizare, se refera, in principal, la urmatoarele aspecte:
- Introducerea declaratiei pe propria raspundere pentru autorizarea sediului
social;
- Introducerea declaratiei pe propria raspundere pentru alte cazuri decat
obiectivele si domeniile specifice de activitate, stabilite prin hotarare de
Guvern;
- Introducerea declaratiei pe propria raspundere pentru cazul preschimbarii
certificatului de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala
pentru comerciantii constituiti anterior intrarii in vigoare a OUG nr.
76/2001;
- Prelungirea termenului de preschimbare a certificatului de inmatriculare
si a certificatului de inregistrare fiscala cu certificatul continand codul
unic de inregistrare pentru comerciantii constituiti anterior intrarii in
vigoare a OUG nr. 76/2001 de la 12 la 18 luni de la intrarea in vigoare a
actului normativ;
- Separarea activitatilor Biroului unic de cele de asistenta anterioare
depunerii cererii de inregistrare si autorizare.

domeniu: 
categorie: 
Autor: