'Balcanii şi Europa' - 100!

Carol RomanDe la apariţia primului număr - în urmă cu 10 ani - revista "Balcanii şi Europa" s-a înscris în categoria publicaţiilor de calitate cu un rol activ şi asumat în direcţia unui demers profund şi argumentat pentru punerea în acord a tradiţilor zonei în care ne-am petrecut istoria cu cadrul modern al celei mai importante construcţii instituţionale a vremii.

Cu fiecare număr revista şi-a câştigat nu doar noi colaboratori de valoare, dar şi un public cititor select şi avizat.

Este în primul rând, meritul fondatorului publicaţiei - scriitorul şi jurnalistul Carol Roman - care a reuşit nu doar să genereze acea emulaţie ecesară producţiei intelectuale de calitate dar şi să impună acest brand în rândul consumatorilor de informaţie complexă comentariul competent.

Vă oferim, în rândurile care urmează, editorialul din numărul jubiliar, intitulat "100" şi semnat de Carol Roman:

100
...de numere ale revistei „Balcanii şi Europa" pot însemna mult pentru unii, puţin pentru alţii. Depinde din ce unghi priveşti...

Noi, cei ce am întocmit aceste numere, unii chiar de la începutul noului mileniu, de la numărul 1, alţii, mai târziu cu un an - doi, vă mărturisim că a fost - şi continuie să fie - o activitate destul de grea şi de răspundere gazetărească ce exprimă năzuinţele noastre. Să izbuteşti să concentrezi între filele unei reviste evenimente din năzurosul perimetru balca- nic, unele îndreptăţite, altele mai strâmbe şi să Ie consemnezi ori să iei atitudine, fără exageraţiuni ori diminuări a cerut un imens efort de cunoaştere, cuprindere, selectare şi analiză.

În mod practic, de un deceniu ne aflăm în tabăra ce desfide afirmaţia unui ilustru personaj francez care afirma, cu lejeritate, că aici, la Porţile Orientului, totul e luat, „â la lejere". Realităţile din România, din Balcani, din Europa şi din lume nu puteau fi tratate cu uşurinţă mai ales în anii cei din urmă, după intrarea mai multor ţări din zonă în NATO şi chiar în Uniunea Europeană.

Iar unica noastră răsplată, mai bine spus satisfacţie este, aceea că am ajuns la acest număr 100, după 10 ani de încercări şi reuşite, de examene de rezistenţă puse adesea la grea încercare. „Sunt încântat că revista „Balcanii şi Europa" a rezistat 10 ani pe piaţa media, s-a dezvoltat şi putem spune, a ajuns la o maturitate jurnalistică deplină", a apreciat domnul Bogdan Aurescu, Secretar de Stat pentru afaceri strategice.

Balcanii-100 

Fiecare dintre cele 100 de numere ale revistei poartă în adâncurile sale statornicia micii redacţii care a fost apreciată de colaboratori eminenţi, susţinută şi activată plenar. Să ne aruncăm privirile pentru o clipă asupra zecilor de preşedinţi, prim-miniştri, miniştri, ambasadori, înalţi funcţionari ai Uniunii Europene, academicieni, reputaţi oameni de ştiinţă şi cultură, eminenţi sportivi ce şi-au înscris numele în paginile noastre. (Mărturii sunt paginile 35 şi 36 ale revistei noastre).

O spunem fără teama de a fi răstălmăciţi că ne considerăm antemergători pe un drum, regăsit mai târziu de politicieni, prea ocupaţi îndeosebi în a-şi aţinti privirile doar către America şi Europa de Vest, neglijând vecinii şi zona în care ne-a plasat istoria.

Iar ocazia prilejuită de întâlnirea cu domnul Nicolae Dumitru, un. important om de afaceri român şi un dezvoltator luminat, un om care cu bunăvoinţă şi înţe- legere a sprijinit financiar efortul nostru ziaristic aparţinând societăţii civile este mai presus de orice preţuire din partea noastră.

În curând începem să pregătim numerele viitoare ale revistei care vor marca pe frontispiciul său 101, 102..., Povara celor 100 de numere ne apasă pe umeri şi ne aduce o boare de optimism şi speranţe pentru viitor.

domeniu: 
categorie: