Banca Transilvania a încheiat programul destinat formării angajaţilor

Programul dedicat angajaţilor Băncii Transilvania, „Formare profesională continuă pentru angajaţii din domeniul financiar-bancar ADAPTIBA-TEAM”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a ajuns în etapa finală.

Obiectivul central al programului a fost atins, şi anume dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor Băncii Transilvania, pentru creşterea adaptabilităţiişi competitivităţii pe piaţa muncii.

Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 18 luni, cu începere din 1 iulie 2010, suma investită fiind de aproximativ 400.000 euro. Aproape 750 de angajaţi ai Băncii Transilvania au beneficiat de peste 3.600 de zile de training, tematica fiind foarte variată: de la Presentation Skills, Negociere, Tehnici de vânzare, Vânzare consultativă, Formarea de formatori, Management General,  Management de proiect, Management de proces, Management de inovare, la Managementul şi Organizarea Vânzărilor.
 
Nevenca Doca, Director Executiv Resurse Umane în cadrul Băncii Transilvania, declară: “Organizaţia care învaţă permanent, aşa cum este Banca Transilvania, îşi asigură un avantaj competitiv pe piaţă. Acest program, derulat din fonduri europene, a venit în completarea programelor interne de dezvoltare şi a oferit angajaţilor băncii noastre ocazia de a-şi continua pregatirea profesională, de a fi specialişti mai buni şi de a contribui astfel la performanţa companiei. Mai mult decât atât, proiectul a adus în cadrul Băncii Transilvania standarde superioare, europene, în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională la locul de muncă”.

Echipa de implementare a cuprins atât angajaţi ai Băncii Transilvania, cât şi colaboratori externi. Din partea BT au fost implicate 6 persoane, fiecare membru aducându-şi contribuţia prin specializarea pe care o are în cadrul BT: management de proiect, contabilitate, PR, consiliere juridică, respectiv logistică.

Banca Transilvania are experienţă de peste 10 ani în derularea proiectelor destinate formării şi dezvoltării profesionale a angajaţilor, respectiv de un an şi jumătate în implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social European prin POSDRU.

domeniu: 
categorie: