BERD investeşte 8,8 milioane de euro în infrastructura de apă în Brăila, România

BERD continuă sa sustină imbunăţirea infrastructurii de apă a oraşelor din România, acordând un nou împrumut pentru îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă din judeţul Brăila.

Banca pune la dispoziţie un împrumut de 8,8 milioane euro care, împreună cu contributia Fondului European de Coeziune în valoare de 74 milioane euro şi fonduri de la bugetul local şi cel de stat, vor finanţa programul regional de investiţii în sectorul de apa în valoare de 95,7 milioane euro al  SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea SA Brăila.

SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea SA Brăila este operatorul regional al serviciilor de apa si apă uzată pentru judeţul Brăila, situat în partea de sud-est a României, şi este responsabil pentru administrarea resurselor de apă, inclusiv a serviciilor de distribuitie a apei cat si de colectare şi tratare a apei uzate. Compania furnizează servicii de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apei uzate pentru municipiul Brăila, oraş cu o bogată tradiţie istorică şi culturală, situat pe malul fluviului Dunărea, cat si pentru alte trei localităţi urbane (Ianca, Făurei şi Însurăţei), precum şi unui număr de 41 de comunităţi rurale din judeţul Brăila.

Programul de investiţii vizează extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apa şi apa uzata în cadrul a 45 de unităţi administrativ-teritoriale care reprezintă aproape două treimi din populaţia judeţului Brăila. Ca urmare a proiectului, peste 300.000 de locuitori din zona în care se derulează proiectul vor beneficia de acces la servicii sigure de alimentare cu apă si canalizare. 

Proiectul va beneficia de asemenea de un program de evaluare comparativă, care va pune la dispoziţia Companiei instrumentele şi procedurile necesare pentru îmbunătăţirea nivelului serviciilor furnizate beneficiarilor, compararea performanţei operaţionale în timp şi identificarea performanţelor nesatisfăcătoare pe baza comparaţiei cu standardele din domeniu. În afară de aceasta, proiectul prezintă avantaje importante pentru mediul înconjurător care conduc la îmbunătăţiri  pe ansamblu şi la efecte pozitive asupra mediului pentru regiunea Dunării şi, în cele din urmă, pentru bazinul Mării Negre, şi care vor contribui la sporirea eficienţei şi la transferul competenţelor comerciale şi manageriale din cadrul serviciilor de alimentare cu apă cat şi de colectare şi tratare a apelor uzate către regiunile mai puţin dezvoltate ale judeţului Brăila.

“Suntem incantati sa putem facilita absorbţia fondurilor UE în România şi, până în prezent, investiţiile Băncii au dat posibilitatea companiilor de utilităţi din România să atragă 724 milioane euro din Fondul de Coeziune al UE, de care beneficiază judeţele Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Iaşi, Sibiu şi acum Brăila,” a declarat Claudia Pendred, Director BERD România.

“Proiectul este de o importanţă majoră pentru Brăila şi suntem bucurosi să continuăm colaborarea noastră cu BERD-ul în vederea îmbunătăţirii serviciilor de alimentare, colectare şi tratare a apei şi apei uzate din judeţul Brăila. Implementarea acestui proiect reprezinta un pas important in asigurarea de servicii de apa si canalizare de calitate în judeţul Brăila şi reprezintă o continuare a parteneriatului nostru de succes cu Banca început in anul 1997,” a declarat Mihail Chiriţă, director general al SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea SA, Brăila.

Împrumutul în valoare de 8,8 milioane euro acordat de catre BERD reprezintă un sub-proiect care face parte din Programul Regional Cadru de Co-Finanţare prin Fondul UE de Coeziune (R2CF) în valoare de 200 milioane euro, care a fost lansat în 2010 pentru a susţine investiţiile în infrastructura de apă şi apa uzata din România, cât şi pentru a ajuta municipalităţile să absoarbă finanţarea disponibilă din Fondul de Coeziune al UE. Se estimează că Programul Cadru de Co-Finatare va mobiliza investiţii suplimentare în valoare de aproximativ 1,5 miliarde euro în infrastructura de alimentare cu apă şi de colectare şi tratare a apelor uzate din România.

De la începutul activităţii sale în România, BERD a alocat peste 5,4 miliarde euro în diferite sectoare ale economiei ţării.

domeniu: 
categorie: