Bogdan Mănoiu a fost numit în funcţia de consilier prezidenţial

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat miercuri, 21 decembrie a.c., Decretul pentru numirea lui Bogdan Mănoiu în funcţia de consilier prezidenţial.

Data naşterii 17 a lunii iulie 1968

Experienţa profesională
Perioada 20/09/2011 →
Funcţia sau postul ocupat Secretar de stat
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Europene
Bd. Aviatorilor nr. 50A, Bucureşti
Perioada 10/2009 - 20/10/2011

Funcţia sau postul ocupat Şeful DAE, cu rang de ministru
Numele şi adresa angajatorului Departamentul pentru Afaceri Europene
Bd. Aviatorilor nr. 50 A, Bucureşti
Perioada 02/2009 - 10/2009

Funcţia sau postul ocupat Consilier de stat
Numele şi adresa angajatorului Administraţia Prezidenţială, Departamentul de Relaţii Internaţionale
Palatul Cotroceni, Bd. Geniului nr. 1-3, Bucureşti

Perioada 12/2008 - 02/2009
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Asistenţă pentru Dezvoltare
Aleea Alexandru nr. 31, Bucureşti

Perioada 06/2005 - 12/2008
Funcţia sau postul ocupat Consilier
Numele şi adresa angajatorului Administraţia Prezidenţială
Palatul Cotroceni, Bd. Geniului nr. 1-3, Bucureşti

Perioada 03/2005 - 05/2005
Funcţia sau postul ocupat Director
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională
Aleea Alexandru nr. 31, Bucureşti

Perioada 06/2004 - 09/2004
Funcţia sau postul ocupat Purtător de cuvânt al MAE
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru nr. 31, Bucureşti
Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae al
Mănoiu Bogdan

Perioada 08/2004 - 03/2005
Funcţia sau postul ocupat Director
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Europa Occidentală-Europa Centrală
Aleea Alexandru nr. 31, Bucureşti

Perioada 12/2002 - 08/2004
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Europa Occidentală-Europa Centrală
Aleea Alexandru nr. 31, Bucureşti

Perioada 10/2000 - 12/2002
Funcţia sau postul ocupat Secretar III
Numele şi adresa angajatorului Ambasada României la Luxemburg
(Luxemburg)
Perioada 09/1996 - 12/2000
Funcţia sau postul ocupat Ataşat
Numele şi adresa angajatorului Ambasada României în Canada
(Canada)

Perioada 01/1996 - 09/1996
Funcţia sau postul ocupat Ataşat
Activităţi si responsabilităţi principale Şef de Cabinet, Cabinetul Secretarului de Stat pentru Afaceri Multilaterale
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru nr. 31, Bucureşti

Perioada 07/1995 - 01/1996
Funcţia sau postul ocupat Referent relaţii
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Dezarmare
Aleea Alexandru nr. 31, Bucureşti
Perioada 10/1993 - 01/1994
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnică Bucureşti

Perioada 10/1993 - 11/1993
Funcţia sau postul ocupat Programator
Numele şi adresa angajatorului Computerland SA
Bucureşti

Perioada 10/1993 - 11/1995
Funcţia sau postul ocupat Agent de navlosire
Numele şi adresa angajatorului Navlomar SA
Bucureşti
Educaţie şi formare

Perioada 2007 - 2009
Calificarea/diploma obţinută Master în politică europeană şi românească
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice
Bucureşti
Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae al
Mănoiu Bogdan

Perioada 2006 - 2008
Calificarea/diploma obţinută Master în tehnici de comunicare şi influenţă psiho-socială
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea Titu Maiorescu
Bucureşti

Perioada 09/2004 - 12/2004
Calificarea/diploma obţinută Certificat de perfecţionare a limbii franceze
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Institut Francais de Bucarest
Bucureşti

Perioada 01/2004 - 07/2004
Calificarea/diploma obţinută Curs postuniversitar de specializare în conducerea strategică în domeniul securităţii naţionale
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea Naţională de Apărare, Colegiul Naţional de Apărare
Bucureşti

 

domeniu: 
categorie: