Cadastrul, încă un pas pentru România în Uniunea Europeană

• În urma H.G. 1210/ 9.08.2004 se înfiinţează o nouă structură guvernamentală, respectiv AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, care va reuni activitatea de cadastru şi cea de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) În România s-a constituit sistemul unic de înregistrare a proprietăţii
imobiliare, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie
si Cartografie si preluarea activităţii de publicitate imobiliară
(birourilor de Carte Funciară) de la Ministerul Justiţiei.

Se creează astfel o structură unică de coordonare a activităţii de
cadastru şi publicitate imobiliară prin înfiinţarea AGENŢIEI NAŢIONALE
DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ [ANCPI], asigurându-se totodată
maximum de operativitate în identificarea şi înregistrarea proprietaţii,
cu cheltuieli şi efort minim pentru cetăţean.

Noua instituţie publică, ca unica autoritate în domeniu, se află în
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi este
reprezentată în teritoriu prin Oficiile de Cadastru si Publicitate
Imobiliară şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie
si Teledetectie. Aceste structuri au fost concepute să funcţioneze ca
organisme moderne, eficiente, capabile să-şi finanţeze activitatea din
venituri proprii. Angajaţii nu vor mai avea statut de « funcţionari
publici » ci de « personal contractual ».

Personalul existent în actualele structuri va putea opta între calitatea
avută anterior reorganizării şi cea de „personal contractual”, urmând a
fi angajaţi în cadrul Agenţiei Naţionale în urma susţinerii unui test
profesional. Totodată, salarizarea se va stabili strict pe criterii
profesionale, existând posibilitatea stimulării reale a celor care
dovedesc eficienţă şi calitate in exercitarea atribuţiilor ce le revin
în cadrul organizaţiei.

În perioada de tranziţie, mecanismul de transmitere a bunurilor
materiale şi arhivelor birourilor de carte funciară, de la judecătorii
la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, se va derula fără
întreruperea activităţii, în aşa fel încât cetăţeanul să nu resimtă
negativ schimbările intervenite, iar procesul de înscriere a
proprietăţilor să nu fie perturbat.

În viziunea noii Agenţii Naţionale, sunt prevăzute o serie de măsuri, ce
se vor aplica în cel mai scurt timp, menite să consolideze încrederea
populaţiei în sistem, să elimine disfuncţionalităţile administrative
interne si externe:

- standardizarea şi optimizarea proceselor de soluţionare a
problemelor si acordare a avizelor;

- controlul calităţii pentru procesele interne de avizare;

- rezolvarea cererilor în ordinea înregistrării;

- introducerea taxelor de urgenţă;

- crearea unei interfeţe intre cetăţean şi sistem prin încheierea
unor protocoale între
oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară şi birourile
notariale, respectiv oficiile poştale, pentru a prelua şi transmite
cererea/documentaţia de la client către structurile locale ale agenţiei
şi retur; se intenţionează prin această procedura, diminuarea
interacţiunii cetăţenilor cu birourile de cadastru şi publicitate
imobiliară, oferindu-le astfel posibilitatea economisirii timpului
petrecut pentru a-şi rezolva problemele şi asigurarea unui flux
organizat, eficient şi controlabil al informaţiei;
- lansarea unor campanii de comunicare la nivel naţional, pentru a
lămuri toate aspectele legate de funcţionarea sistemului şi avantajele
oferite de noua formă de înregistrare a proprietăţilor prin înfiinţarea
Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Avantajele acestui sistem vor permite:
- reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat pe care le necesitau
înregistrările separate şi paralele;

- asigurarea înregistrării eficiente a imobilelor datorită existenţei
unei decizii unice şi standardizării/ optimizării proceselor;
- integrarea informaţiilor într-un sistem unic ce permite actualizarea
rapidă, simultană a datelor cadastrale şi a înregistrărilor juridice
privind terenurile;
- reducerea timpului necesar procesului de lucru;
- sistemul unic de cadastru şi publicitate imobiliară va putea permite
României, în cazul integrării în Uniunea Europeană, să beneficieze de
programele de sprijin, de dezvoltare rurală şi de mediu;
- transformarea serviciului public de cadastru şi publicitate imobiliară
într-o structură modernă, eficientă la dispoziţia cetăţeanului care să
asigure standardele de calitate europene în domeniu;
- dinamizarea pieţei imobiliare;
- accelerarea procesului de dezvoltare rurală durabilă;
- asigurarea unei baze de impozitare reale.

Lynn Holstein, conducătorul proiectului, din partea Băncii Mondiale,
privind cadastrul general în România, aflat în misiune la Bucureşti a
menţionat: “Sunt bucuros că România a înţeles importanţa unificării
sistemului cadastral cu cel al cărţii funciare într-o singură
administraţie. Acest lucru înseamnă un pas mare în procesul de aderare
la Uniunea Europeană şi un câştig major pentru populatie.”

domeniu: 
categorie: