Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; nodequeue_queue has a deprecated constructor in include_once() (line 1105 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3139 of /home/amosnew/public_html/arhiva/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 113 of /home/amosnew/public_html/arhiva/profiles/openpublish/modules/contrib/ctools/ctools.module).

Cadrul legislativ pentru managementul asistenţei europene nerambursabile a fost clarificat

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri o ordonanţă prin care se clarifică cadrul legislativ pentru managementul asistenţei europene nerambursabile, pentru controlul modului de cheltuire a banilor şi pentru recuperarea sumelor incorect alocate. Ordonanţa Guvernului privind modul de alocare a instrumentelor structurale, „creează practic cadrul legislativ care conduce la operaţionalizarea sistemelor pe care le-am dezvoltat pentru gestionarea instrumentelor structurale”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Alice Bâtu, la finalul şedinţei de Guvern.

Actul normativ ”stabileşte regulile fluxurilor financiare astfel încât să nu existe discontinuităţi” în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, a declarat Alice Bâtu.

Ordonanţa se referă la instrumentele structurale şi fondurile pentru cofinanţare (atât co-finanţarea din sursele publice cât şi din cele private), pre-finanţare şi fondurile pentru cheltuiele neeligibile şi cheltuielile conexe ale proiectelor.

Fondurile alocate României din instrumentele structurale vor ajunge la beneficiarii finali fie prin plată directă de la Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul MFP, în cazul proiectelor de transport şi mediu, fie, în cazul celorlalte Programe Operaţionale, indirect, prin unităţile de plată înfiinţate pe lângă Autorităţile de Management.

Autoritatea de Certificare şi Plată este responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi de primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Sumele din contribuţia naţională pentru Programele Operaţionale sunt incluse, în funcţie de natura lor, în bugetul MFP, în bugetele Autorităţilor de Management sau în bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care au calitatea de beneficiari.

Prin bugetul MFP se distribuie sumele reprezentând co-finanţare publică de la bugetul de stat, sumele pentru pre-finanţare, sumele necesare continuării finanţării proiectelor în cazul în care fondurile comunitare sunt indisponibile temporar, sumele necesare pentru transferul de fonduri.

Unităţile administrativ-teritoriale, respectiv operatorii economici de subordonare locală, în calitate de beneficiari, vor prinde în bugetele proprii sumele pentru cofinanţare locală şi pentru cheltuieli neeligibile pentru implementarea proiectelor.

Sumele necesare pre-finanţării sau co-finanţării direcţiilor prioritare de asistenţă tehnică din Programele Operaţionale şi finanţării cheltuielilor neeligibile vor figura în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autorităţi de Management. Tot prin aceste bugete vor fi alocate şi fonduri pentru achitarea unor debite la bugetul UE, datorate neglijenţei şi neregulilor sau majorărilor de întârziere în recuperarea sumelor de la beneficiari. Cheltuielile conexe pentru proiectele implementate de beneficiarii din sectorul public sunt cuprinse tot în bugetele Autorităţilor de Management.

Propunerile de credite bugetare pentru asigurarea acestor sume sunt stabilite pe baza proiectelor aprobate şi a estimării cuantumului proiectelor care urmează să se aprobe. Creditele bugetare aprobate şi neutilizate se redistribuie la propunerea motivată a autorităţilor publice locale. Fondurile care rămân disponibile la sfârşitul anului bugetar în conturile ACP sau Unităţilor de Plată se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Sumele pentru pre-finanţare acordate unui beneficiar se recuperează până la finalizarea proiectului. Pre-finanţarea se acordă pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor, din ele se pot achita facturile de avans. Sumele de pre-finanţare recuperate vor fi reutilizate pentru pre-finanţarea altor proiecte. În acelaşi timp, dacă beneficiarul nu prezintă în termen de şase luni sau un alt termen prevăzut în contract, nici o justificare privind achiziţionarea de bunuri, servicii sau executarea de lucrări, prefinanţarea va fi restituită bugetului din care a fost acordată.

Ministerul Finanţelor Publice va repartiza şi va introduce în bugetele ordonatorilor de credite care gestionează fonduri comunitare modificările determinate de realocări între axele prioritare ale aceluiaşi Program Operaţional sau între Programe Operaţionale.

Beneficiarul unui proiect co-finanţat din instrumente structurale trebuie să păstreze în condiţii bune toate documentele aferente proiectului şi să asigure accesul la acestea pentru instituţiile de control şi audit, pentru serviciile Comisiei Europene şi Curţii Europene de Conturi. Beneficiarul va restitui întreaga sumă pe care a primit-o pentru implementarea proiectului (atât din instrumentele structurale, cât şi din co-finanţarea de la bugetul de stat), dacă nu a respectat aceste condiţii.

Când instituţiile cu atribuţii de control constată nereguli în utilizarea fondurilor, sau că acestea nu au fost utilizate conform destinaţiei stabilite prin contract, Autoritatea de Management trebuie să recupereze sumele plătite necuvenit, fie că au provenit din instrumentele structurale, fie din pre-finanţare sau co-finanaţare.

Toate cheltuielile neeligibile aferente proiectelor sunt suportate de către beneficiar.

domeniu: 
categorie: