Câştigurile salariale şi efectivul salariaţilor pe luna iulie 2002

1. Câştigul salarial mediu brut în luna iulie 2002 a fost de 5.498.528 lei, iar cel net a fost de 3.919.380 lei, mai mare cu 3,0% faţă de luna iunie. Creşteri salariale s-au înregistrat în majoritatea activităţilor din economie datorită: - acordării de prime trimestriale din fondul de salarii;
- drepturilor aferente concediilor de odihnă şi a primelor de vacanţă;
- creşterilor de producţie realizată;
- acordării de salarii compensatorii pentru salariaţii disponibilizaţi din unele întreprinderi.

Scăderi ale câştigului salarial net s-au înregistrat ca urmare a stimulentelor şi primelor acordate în luna iunie, iar în învăţământ datorită perioadei de vacanţă.

2. Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii iulie 2002 a fost de 4405,1 mii persoane, în creştere cu 0,8 mii faţă de luna precedentă.

domeniu: 
categorie: