CFR: Firmei WEST STAR S.R.L i-au fost atribuite lucrările pe linia CF Dărmăneşti - Dornişoara

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit contractul pentru „Execuţie lucrări de calibrare albie, construcţie prag de fund şi apărări de maluri la pod CF, de la km 41+850, linia CF Dărmăneşti - Dornişoara”, firmei WEST STAR S.R.L..

Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 3.203.684,81 lei (echivalentul a 752.940,09 euro) fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare (Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)) şi fonduri proprii ale companiei.

Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu o proporţie de 60% pentru componenta financiară, 20% pentru propunerea tehnică şi 20% pentru durata de execuţie, iar termenul de finalizare a lucrării, conform graficului prevăzut în ofertă, este luna iulie 2012.

domeniu: 
categorie: