Cinci primării din judeţul Constanţa, beneficiare a proiectului Phare Rural+

Proiectul RURAL+, resurse umane rurale în avantajul locuitorilor - este finanţat prin Fondul de Modernizare a Administratiei Publice Locale şi are ca parteneri primăriile Cobadin, Cumpăna, Lumina, Mihail Kogălniceanu şi Valu lui Traian din judeţul Constanţa. Scopul proiectului constă în pregătirea condiţiilor pentru funcţionarea autoritaţilor administraţiei publice locale în 30 de primarii din mediul rural din judeţul Constanţa, conform cerinţei eficienţei economică şi a standardelor Uniunii Europene prin perfectionarea managementului în administraţie.

Prin implementarea proiectului se realizează o specializare a membrilor grupului ţintă (format din primarii, secretarii şi contabilii primăriilor rurale din judeţ cu peste 3 000 de locuitori) în folosirea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme (strategie proprie de dezvoltare, buget pe programe, plan de investiţii, management administrativ, politici bugetare, parteneriat local, conferinţe de presă), care vor avea ca rezultat îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local.

'Decizia eleborării proiectului “RURAL +” a avut la bază şi dorinţa de a oferi ca exemplu de bună practică un parteneriat instituţional, în care sunt cuprinse 6 primării din mediul rural, selectate pe criteriul cel mai obiectiv posibil – cel al numărului de locuitori', a declarat prefectul judeţului, Dănuţ Culeţu.

domeniu: 
categorie: