Cine este Ionel Blănculescu?

Ionel Blănculescu este noul ministru delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. NUME, PRENUME: BLĂNCULESCU IONEL

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII : 25 iunie1959, BRAŞOV.

DOMICILIUL: Bucureşti.

STATUT CIVIL: căsătorit din 1981, un copil.

FUNCŢIA: Preşedinte, Guvernul României - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

PROFESIA: Economist, doctorand finanţe-bănci A.S.E., specializarea Managementul riscului bancar.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:

Doctorat în finanţe-bănci, Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori din cadrul A.S.E., 1998-2004, teză de doctorat MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ. În prezent, deţin calitatea de doctorand;
- Facultatea de Management-Marketing, licenţiat al Academiei de Studii Economice A.S.E. (1993-1998), Universitatea Româno-Americană, în parteneriat cu James Madison University - Virginia, S.U.A. ;
Academia de Înalte Studii Militare (1984-1985);
Institutul militar de transmisiuni-telecomunicaţii,(1978-1981);
Liceul militar, profil matematică-fizică, Dimitrie Cantemir -
Breaza, (1974-1978);
1996,certificat cu atestare F.B.I.( Federal Bureau of Investigation - Department of Justice, U.S.A.), în activitatea de combatere a crimei financiare şi de prevenire a folosirii circuitelor bancare în spălarea banilor murdari.

CURSURI DE SPECIALIZARE, DOCUMENTĂRI, SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ:

Evaluare active, 1996-1997, expert evaluator, membru titular al ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România), din anul 2003 titularizat ca primul membru de onoare al asociaţiei;
Analiza riscului în creditare, la bănci din Anglia, Londra 1998;
Securizare informatică, managementul riscului în criza de sistem - Anglia, Londra 1996;
Securitate bancară, Institutul Bancar Român 1997;
Limbi străine, atestat de traducător în limba franceză, în două domenii - telecomunicaţii şi literatură;
Modalităţi de restructurare şi recuperare a creditelor neperformante, Franţa - Paris, anul 2000, Agenţia de Stat Franceză pentru recuperarea creanţelor bancare aferente Credit Lyonnais.
Banca Mondială, Biroul din Bucureşti, Restructurare corporativă, 2000.
Documentări şi schimburi de experienţă Paris, Londra, Roma, Geneva, Bruxelles, Madrid, Atena, Milano, Berlin.
Diverse alte cursuri de pregătire.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: engleză, franceză.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ, 22 ani.

LOCURI DE MUNCĂ OCUPATE:

- 3 ani în Guvernul României - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, Secretar de Stat şi Preşedinte.
4 ani în Banca Română de Comerţ Exterior S.A., referent, inspector, şef serviciu independent şi şef compartiment risc clienţi, specializat pe următoarele activităţi:
- analiza riscului pe clienţi;
- restructurarea creditului;
- recuperarea creditelor neperformante;
1 an, director societate de consultanţă în managementul firmei (specializare 2 luni într-un cabinet francez de consultanţă în managementul întreprinderii);
1 an, director comercial - întreprindere privată de producţie şi comerţ;
13 ani în Ministerul Apărării Naţionale, activitate de analiză , şef birou analiză;

APTITUDINI PROFESIONALE

analiză economico-financiară şi de diagnosticare;
analize de risc, de determinare a gradului de insolvabilitate şi a pericolului de faliment al firmei - managementul riscului în activitatea firmei şi bancară;
restructurare financiară, construcţii financiare fezabile, soluţii optime de eficientizare a activităţii bancare în domeniul analizei creditului şi urmăririi derulării acestuia;
restructurare economico-financiară la nivelul întreprinderii;
recuperare credite neperformante;
evaluare active;
marketing, comunicare.
Expuneri la cursuri postuniversitare în A.S.E., centre de pregătire bancară, asociaţii profesionale ale studenţilor economişti etc.
Activitate ştiinţifică în domeniul economic şi financiar-bancar.

ACTIVITĂŢI EXTRAPROFESIONALE:

lecturi de specialitate, documentare şi due diligence în domeniul economic şi financiar-bancar;
conducere autoturism - hobby;
iubitor de animale, activităţi de protecţie şi îngrijire voluntară a acestora;
sport: arte marţiale, box, tenis, schi, înot.

REFERINŢE

din punct de vedere profesional, companii internaţionale de consultanţă financiară şi asociaţii profesionale/comunităţi ale oamenilor de afaceri;
din punct de vedere moral, din partea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care stabileşte, prin adeverinţa nr. 25/12.03.2002, că nu am fost agent/colaborator al securităţii ca poliţie politică.

domeniu: 
categorie: