CJ Timiş îşi pune la punct baza de date

În vederea elaborării unui sistem de date şi informaţii privind relaţiile Consiliului Judeţean Timiş cu primăriile din judeţ şi completării fişelor primăriilor pentru anul 2004, preşedintele CJT, Dan Ioan Şipoş a solicitat consiliilor locale informaţii privind: acţiunilor şi obiectivele de interes local propuse a se realiza la nivelul comunei (oraşului) cu sprijinul autorităţii publice judeţene în anul 2004; proiectele cu finanţare (cofinanţare) externă, aflate în derulare; instituţiile şcolare de pe raza teritorială a unităţii administrative, cu nominalizare pe categorii şi localităţi; instituţiile sanitare şi cele culturale pe categorii şi localităţi; numărul de posturi din aparatul propriu al primăriilor, din care numărul funcţionarilor publici. După cum informează biroul de presă al CJT, aceste acţiuni şi obiective vor fi analizate la elaborarea şi modificarea programelor de investiţii şi de buget pe anul 2004. De asemenea, vor fi prezentate pe pagina de web a Consiliului Judeţean Timiş.

domeniu: