Comerţul exterior al României în perioada 1.I-30.IX.2002

Exporturile FOB realizate în luna septembrie 2002 au fost de 1224,4 milioane dolari SUA, mai mari cu 25,8% comparativ cu luna septembrie 2001, cu 29,1% faţă de media anului 2001 şi cu 2,5% faţă de luna august 2002. În perioada 1.I-30.IX 2002 exporturile FOB au fost de 9973,5 milioane dolari SUA, cu 15,1% (+1310,2 milioane dolari SUA) mai mari faţă de perioada 1.I-30.IX 2001.
În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 71,3% din total exporturi, după cum urmează:
Cod secţiune Nomenclatura Combinată Exporturi FOB - perioada 1.I-30.IX 2002
Mil.dolari SUA Structura în % faţă de total exporturi 1.I-30.IX 2002 În % faţă de 1.I-30.IX 2001
XI Articole de îmbrăcăminte confecţionate din ţesături, tricotate sau croşetate, materii textile 2594,0 26,0 115,0
XVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 1526,7 15,3 121,3
XV Produse metalurgice 1261,9 12,7 109,5
XII Încălţăminte şi articole similare 892,6 9,0 117,3
V Produse minerale (produse petroliere, ciment, sare ş.a.) 831,9 8,3 123,0

Pe grupe de ţări, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2001 au crescut exporturile către ţările dezvoltate (+16,4%), iar în cadrul acestora cu ţările Uniunii Europene (+16,4%). Ponderea acestor grupe de ţări în total exporturi a fost de 75,0% pentru ţările dezvoltate şi de 68,3% pentru Uniunea Europeană.
În perioada 1.I-30.IX 2002, primii zece parteneri comerciali în derularea exporturilor (însumând 75,3% din total exporturi) au fost: Italia (26,0% din total exporturi), Germania (15,9%), Franţa (7,8%), Marea Britanie (5,4%), Turcia (4,3%), SUA (4,0%), Olanda (3,1%), Austria (3,0%), Ungaria (3,0%) şi Grecia (2,8%).
Importurile CIF realizate în luna septembrie 2002 au fost de 1572,4 milioane dolari SUA (1451,4 milioane dolari SUA importuri FOB), mai mari cu 40,6% faţă de luna septembrie 2001, cu 21,3% faţă de media anului 2001 şi cu 15,2% faţă de luna august 2002.
În perioada 1.I-30.IX 2002, importurile CIF au însumat 12677,7 milioane dolari SUA (11701,8 milioane dolari importuri FOB), fiind cu 12,0% mai mari faţă de perioada 1.I-30.IX 2001.
În structura pe mărfuri a importurilor, primele cinci secţiuni de mărfuri, reprezentând 67,9% din total importuri, au fost:
Importuri CIF - perioada 1.I-30.IX 2002
Cod secţiune Nomenclatura Combinată Mil.dolari SUA Structura în % faţă de total importuri 1.I-30.IX 2002 În % faţă de 1.I-30.IX 2001
XVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 2863,8 22,6 112,7
XI Articole de îmbrăcăminte confecţionate din ţesături, tricotate sau croşetate, materii textile 2100,4 16,6 115,6
V Produse minerale (produse petroliere, ciment, sare ş.a.) 1619,3 12,8 95,4
VI Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe 1071,7 8,5 120,2
XV Produse metalurgice 932,3 7,4 110,9

Pe grupe de ţări, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2001, importurile din ţările dezvoltate au crescut cu 12,9%, iar în cadrul acestora importurile din ţările Uniunii Europene au fost cu 15,6% mai mari. Ponderile celor două grupe de ţări în total importuri au fost de 65,4% pentru ţările dezvoltate, respectiv de 58,7% pentru Uniunea Europeană.
Importurile din ţări în tranziţie au crescut cu 10,6% şi au avut o pondere de 21,9% în total importuri.
Importurile din ţări în curs de dezvoltare au fost cu 29,6% mai mari.
Primele zece ţări partenere în derularea importurilor din perioada 1.I-30.IX.2002, reprezentând 68,0% din total importuri, au fost: Italia (20,8% din total importuri), Germania (14,8%), Federaţia Rusă (6,8%), Franţa (6,4%), Marea Britanie (3,8%), Ungaria (3,6%), Austria (3,4%), SUA (3,2%), Turcia (3,0%) şi Olanda (2,2%).
Deficitul comercial FOB/CIF în luna septembrie 2002 a fost de 348,0 milioane dolari SUA (145,1 milioane dolari SUA în septembrie 2001), iar în perioada 1.I-30.IX 2002, deficitul a fost de 2704,2 milioane dolari SUA (2655,4 milioane dolari SUA în perioada 1.I-30.IX 2001). În preţuri FOB/FOB deficitul a fost de 227,0 milioane dolari SUA în luna septembrie 2002 şi de 1728,3 milioane dolari SUA în perioada 1.I-30.IX 2002.
Potrivit datelor comunicate de Banca Naţională a României, cursul de schimb al monedei naţionale la sfârşitul lunii septembrie 2002, a fost de 33055 lei în raport cu dolarul SUA (+4,6% faţă de sfârşitul lunii decembrie 2001) şi de 32508 lei în raport cu EURO (+16,6% faţă de sfârşitul lunii decembrie 2001).

domeniu: 
categorie: 
Autor: