Comerţul exterior al României în perioada 1.I-30.XI.2002

Exporturile FOB realizate în luna noiembrie 2002 au fost de 1353,4 milioane dolari SUA, mai mari cu 38,3% comparativ cu luna noiembrie 2001, cu 42,7% faţă de media anului 2001 şi cu 2,7% faţă de luna octombrie 2002, reprezentând cel mai mare nivel valoric lunar al exporturilor României după anul 1990. În perioada 1.I-30.XI 2002 exporturile FOB au fost de 12652,7 milioane dolari SUA, cu 19,7% (+2085,4 milioane dolari SUA) mai mari faţă de perioada 1.I-30.XI 2001.
În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 70,9% din total exporturi, după cum urmează:
Cod secţiune Nomenclatura Combinată Exporturi FOB - perioada 1.I-30.XI 2002
Mil.dolari SUA Structura în % faţă de total exporturi 1.I-30.XI 2002 În % faţă de 1.I-30.XI 2001
XI Articole de îmbrăcăminte confecţionate din ţesături, tricotate sau croşetate, materii textile 3237,7 25,6 117,0
XVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 1995,3 15,8 128,5
XV Produse metalurgice 1597,9 12,6 114,2
XII Încălţăminte şi articole similare 1086,3 8,6 118,3
V Produse minerale (produse petroliere, ciment, sare ş.a.) 1049,2 8,3 142,3

Pe grupe de ţări, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2001 au crescut exporturile către ţările dezvoltate (+20,3%), iar în cadrul acestora cu ţările Uniunii Europene (+19,3%). Ponderea acestor grupe de ţări în total exporturi a fost de 74,9% pentru ţările dezvoltate şi de 67,7% pentru Uniunea Europeană.
În perioada 1.I-30.XI 2002, primii zece parteneri comerciali în derularea exporturilor (însumând 75,0% din total exporturi) au fost: Italia (25,3% din total exporturi), Germania (15,8%), Franţa (7,6%), Marea Britanie (5,9%), SUA (4,3%), Turcia (4,2%), Ungaria (3,1%), Austria (3,1%), Olanda (3,0%), şi Grecia (2,7%).
Importurile CIF realizate în luna noiembrie 2002 au fost de 1739,8 milioane dolari SUA (1605,8 milioane dolari SUA importuri FOB), mai mari cu 25,0% faţă de luna noiembrie 2001, cu 34,2% faţă de media anului 2001 şi mai mici cu 1,4% faţă de luna octombrie 2002.
În perioada 1.I-30.XI 2002, importurile CIF au însumat 16195,9 milioane dolari SUA (14949,2 milioane dolari importuri FOB), fiind cu 14,5% mai mari faţă de perioada 1.I-30.XI 2001.
În structura pe mărfuri a importurilor, primele cinci secţiuni de mărfuri, reprezentând 68,0% din total importuri, au fost:
Importuri CIF - perioada 1.I-30.XI 2002
Cod secţiune Nomenclatura Combinată Mil.dolari SUA Structura în % faţă de total importuri 1.I-30.XI 2002 În % faţă de 1.I-30.XI 2001
XVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 3670,1 22,7 115,2
XI Articole de îmbrăcăminte confecţionate din ţesături, tricotate sau croşetate, materii textile 2686,8 16,6 116,8
V Produse minerale (produse petroliere, ciment, sare ş.a.) 2073,5 12,8 104,4
VI Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe 1365,4 8,4 122,2
XV Produse metalurgice 1215,8 7,5 114,9

Pe grupe de ţări, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2001, importurile din ţările dezvoltate au crescut cu 13,7%, iar în cadrul acestora importurile din ţările Uniunii Europene au fost cu 15,9% mai mari. Ponderile celor două grupe de ţări în total importuri au fost de 64,9% pentru ţările dezvoltate, respectiv de 58,4% pentru Uniunea Europeană.
Importurile din ţări în tranziţie au crescut cu 17,1% şi au avut o pondere de 22,2% în total importuri.
Importurile din ţări în curs de dezvoltare au fost cu 32,8% mai mari.
Primele zece ţări partenere în derularea importurilor din perioada 1.I-30.XI.2002, reprezentând 68,2% din total importuri, au fost: Italia (20,8% din total importuri), Germania (14,7%), Federaţia Rusă (7,2%), Franţa (6,4%), Marea Britanie (3,8%), Ungaria (3,6%), Austria (3,4%), Turcia (3,1%), SUA (3,0%) şi Olanda (2,2%).
Deficitul comercial FOB/CIF în luna noiembrie 2002 a fost de 386,4 milioane dolari SUA (413,3 milioane dolari SUA în noiembrie 2001), iar în perioada 1.I-30.XI 2002, deficitul a fost de 3543,2 milioane dolari SUA (3576,6 milioane dolari SUA în perioada 1.I-30.XI 2001). În preţuri FOB/FOB deficitul a fost de 252,4 milioane dolari SUA în luna noiembrie 2002 şi de 2296,5 milioane dolari SUA în perioada 1.I-30.XI 2002.
Potrivit datelor comunicate de Banca Naţională a României, cursul de schimb al monedei naţionale la sfârşitul lunii noiembrie 2002, a fost de 33569 lei în raport cu dolarul SUA (+6,2% faţă de sfârşitul lunii decembrie 2001) şi de 33346 lei în raport cu EURO (+19,6% faţă de sfârşitul lunii decembrie 2001).

domeniu: 
categorie: 
Autor: