Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia de

acvacultura si pescuit, doreste sa aduca la cunostinta opiniei publice

aparitia Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 192 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura,

in MO nr.455 din 27.06.2002, Partea I, prin care Prin prevederile prezentei ordonante de urgenta s-a stabilit ca Regulamentul

de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a

Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia sa fie aprobate prin ordin

al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in termen de 30 de

zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza

amenajari piscicole, proprietate publica sau privata a statului, care au ca

destinatie producerea de puiet, remonti si reproducatori, necesari pentru

repopularea bazinelor piscicole naturale, amenajari piscicole care se vor

prelua, cu titlu gratuit, prin protocol de predare-primire, de la Agentia

Domeniilor Statului.

Principalele atributii ale Companiei vor fi exploatarea durabila prin

pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din

captura totala admisibila, asigura refacerea prin repopulari a fondului

piscicol din bazinele piscicole naturale si concesioneaza fondul piscicol

persoanelor juridice care au in obiectul de activitate

pescuitul

domeniu: 
categorie: 
Autor: