Completarea şi depunerea declaraţiilor de venit global de către contribuabili

Referitor la completarea şi depunerea declaraţiilor de venit global de către contribuabili, Compartimentul Relaţii Mass-Media al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală face urmatoarele precizari: Pentru a facilita completarea si depunerea de catre contribuabili a formularelor de declaratii de venit, Agentia Nationala de Administrare Fiscala continua aplicarea si in acest an, la scara nationala, a sistemului de trimitere/primire, prin posta, a declaratiilor de venit catre/de la contribuabili.

Acest serviciu destinat contribuabililor se concretizeaza in trimiterea la domiciliul acestora, a formularelor de declaratii de venit global, declaratiilor speciale, instructiunilor de completare a formularelor, precum si a plicului cu indicativul 'CR', folosit pentru transmiterea declaratiilor de venit la administratia financiara in a carei raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul.

Prin urmare, recomandam contribuabililor sa astepte primirea la domiciliu a formularelor de declaratii de venit si a instructiunilor de completare a acestora si sa evite deplasarile la sediile administratiilor fiscale.

Contribuabilii sunt rugati ca, dupa completarea formularelor de declaratii de venit conform instructiunilor primite, sa le introduca in plicul cu indicativul 'CR', primit in pachetul informational.

Precizam ca adresa administratiei finantelor publice de domiciliu este deja pretiparita si se gaseste in chenarul colorat (verde deschis), in partea din dreapta-jos a formularului 200 'Declaratie de venit global', iar contribuabilii trebuie sa introduca in plic acest formular astfel incat adresa respectiva sa fie vizibila in fereastra plicului.

Plicul va fi depus la orice oficiu postal, in regim recomandat, taxele postale fiind suportate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. De la oficiul postal contribuabilii vor primi recipisa 'tichet F3', care reprezinta dovada depunerii declaratiilor de venit.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala reaminteste contribuabililor ca termenul limita de depunere a declaratiilor de venit pentru veniturile realizate in anul 2003, este data de 15 mai 2004, care reprezinta data postei, conform stampilei aplicate de posta pe plicul cu indicativul 'CR' sau data depunerii la unitatea fiscala de domiciliu a declaratiilor, conform stampilei unitatii fiscale, cu numarul si data
inregistrarii.

domeniu: 
categorie: