Conferinţa Internaţională a Muncii, Geneva

Semnarea Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia
Internaţională a Muncii în domeniul eliminării muncii copilului
(Conferinţa Internaţională a Muncii, Geneva, 18 iunie 2002) Domnul Marian SRBU, ministrul muncii şi solidarităţii sociale participă în
perioada 14-20 iunie 2002 la Geneva la lucrările celei de a 90-a sesiuni a
Conferinţei Internaţionale a Muncii.

Astăzi, 18 iunie 2002, domnul Marian SRBU a semnat împreună cu dl. Frans
ROSELAERS, directorul Programului Internaţional pentru Eliminarea Muncii
Copiilor (IPEC), un nou Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi
Organizaţia Internaţională a Muncii în domeniul eliminării muncii copilului,
valabil în perioada 2002 - 2007.

Prin încheierea acestui nou memorandum de înţelegere se va continua
programul « Acţiunea naţională pentru prevenirea şi eliminarea progresivă a
muncii copiilor », implementat deja în baza Memorandumului de Înţelegere
iniţial semnat cu Biroul Internaţional al Muncii în 2000 şi care a
beneficiat de sprijinul financiar al Guvernului SUA de aproximativ 600.000
USD.

Scopul programului îl constituie acordarea de asistenţă tehnică României
pentru :
- prevenirea extinderii muncii copiilor;
- întărirea capacităţii agenţiilor guvernamentale şi
neguvernamentale;
- realizarea de cercetări cantitative şi calitative pentru
evaluarea dimensiunii şi naturii problemei muncii copiilor;
- conştientizarea opiniei publice cu privire la problematica muncii
copiilor;

Mecanismele instituţionale create pentru implementarea acestui program:
a Comitetul Naţional Director – supervizează implementarea
activităţilor şi este alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale, Inspecţia Muncii, Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie, Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
Inspectoratului General al Poliţiei, organizaţiilor sindicale şi patronale,
ONG-uri, instituţiilor de învăţământ superior;
a Unităţi specializate în munca copiilor – au fost înfiinţate în
cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Inspecţiei Muncii,
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie;
a Grupul Naţional de Consultanţă privind Munca Copiilor.

Cu această ocazie a fost exprimată satisfacţia faţă de buna implementare, în
perioada iunie 2000 – iunie 2002, a programului « Acţiunea naţională pentru
prevenirea şi eliminarea progresivă a muncii copiilor », fiind apreciată
calitatea asistenţei tehnice acordată de IPEC în cadrul programului.
Totodată, a fost reiterat angajamentul Guvernului de a promova o politică în
favoarea protecţiei drepturilor copilului în conformitate cu standardele
internaţionale la care România este parte.

PROGRAME IPEC 2000 - 2002

Programe finalizate

¨ Formarea iniţială a membrilor Unităţilor Specializate în Munca
Copiilor şi a Echipei Centrale Interdisciplinare de Formare în investigarea
şi monitorizarea muncii copiilor, Asociaţia EQUILIBRE, 2000;
¨ Traducerea şi publicarea primului manual din România cu privire la
problematica muncii copiilor “Acţiuni împotriva muncii copiilor” de Nelien
Haspels şi Michele Jankanish, Geneva, OIM, 2000 ;
¨ Formarea inspectorilor de muncă în vederea combaterii celor mai grave
forme ale muncii copiilor, Inspecţia Muncii, 2001;
¨ Formarea ofiţerilor de poliţie în vederea combaterii celor mai grave
forme ale muncii copiilor, Asociaţia ARIADNA în colaborare cu Inspectoratul
General de Poliţie, 2001.
¨ Evaluare rapidă a situaţiei copiilor care muncesc pe stradă în
Bucureşti, Organizaţia Salvaţi Copiii România, 2001;
¨ Întărirea capacităţii CSDR de a combate cele mai grave forme ale
muncii copiilor, Confederaţia Sindicatelor Democrate din România, 2002;
¨ Studiu privind situaţia copiilor care muncesc în mediul rural în
cinci judeţe selectate din România, Ecaterina Stativa, Institutul pentru
Ocrotirea Mamei şi Copilului, 2002.

Programe în derulare

¨ Creşterea capacităţii comunităţilor de romi din zonele selecţionate
de a retrage copiii romi care muncesc pe stradă şi/sau din alte forme
periculoase de muncă, Fundaţia ECHOSOC in colaborare cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, UNICEF şi Programul PHARE - Îmbunătăţirea Situaţiei
Romilor în Romania;
¨ Program integrat pentru eliminarea celor mai grave forme ale muncii
copiilor în Bucureşti, Craiova şi Iaşi până la sfârşitul anului 2002,
Salvaţi Copiii România în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
¨ Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a
preveni şi elimina exploatarea muncii copiilor din mediul rural prin
creşterea ratei frecvenţei şi a performanţelor şcolare, Centrul pentru
Educaţie şi Dezvoltare Profesională - Step by Step in colaborare cu
Ministerul Educaţiei si Cercetarii;
¨ Studiu asupra legislaţiei române în vigoare referitoare la munca
copiilor şi recomandări privind amendamentele necesare pentru armonizarea
acesteia cu reglementările internaţionale, Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale;
¨ Prevenirea abandonului şcolar cauzat de angajarea prematură în muncă
a copiilor, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (FICE);
¨ Dezvoltarea capacităţii personalului din cadrul Serviciilor Publice
Specializate pentru Protecţia Copilului în vederea combaterii celor mai
grave forme ale muncii copiilor, Fundatia Internaţională pentru Copil şi
Familie în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului si
Adopţie.

domeniu: 
categorie: 
Autor: