Consiliul Concurenţei a avizat schema de ajutor de stat privind restructurarea companiilor din portofoliul AVAS şi Ministerului Economiei

Consiliul Concurentei a avizat si a trimis Comisiei Europene notificarea schemei de ajutor de stat pentru restructurarea agentílor economici in dificultate din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si al Ministerului Economiei (ME), în vederea depasirii efectelor crizei economico financiare mondiale.

Bugetul total estimat al schemei ajutor de stat este de 180 milioane Euro (incluzand suma de 30 milioane Euro alocata schemei de salvare), din care 90 milioane Euro sunt prevazute pentru anul 2009.

„Avizul emis de Consiliul Concurentei reprezinta inca un pas in colaborarea cu institutiile din Romania in vederea implementarii corecte a regulilor de ajutor de stat si, totodata, creaza premisele sprijinirii agentilor economici aflati in dificultate sa depaseasca aceste momente in care economia romaneasca, ca si cea mondiala, traverseaza o perioada de criza. Avand in vedere faptul ca aceasta schema a fost analizata, informal, de catre Comisia Europeana, ne asteptam ca autorizarea si implementarea masurii de sprijin sa se faca intr-un termen cat mai scurt”, a declarat domnul Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

In cadrul acestei scheme pot beneficia de ajutor de stat Intreprinderile mici si Mijlocii (IMM), iar planul de restructurare trebuie aprobat, dupa caz, de AVAS sau ME. Daca valoarea ajutorului depaseste 10 milioane Euro pentru un beneficiar (inclusiv cu ajutorul de salvare) trebuie notificat individual la Comisia Europeana in vederea autorizarii. Numarul maxim estimat de beneficiari în cadrul schemei este de 50.

Aceasta schema este continuta in proiectul de Hotarare de Guvern pentru instituirea unui mecanism de ajutor de stat privind restructurarea agentílor economici din portofoliul AVAS si al ME, în vederea depasirii efectelor crizei economico financiare mondial. Actul normativ prevede acordarea de ajutoare de stat atat in cadrul schemei, cat si ajutoare individuale.Bugetul intregului mecanism este echivalentul în lei a 600 milioane EURO, incluzand sumele locate schemelor de ajutor de stat pentru salvare si restructurare.

Ajutorul de stat se poate acorda sub forma de subventii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participari la majorarea capitalului social prin transformarea unor creante ale AVAS si Ministerului Economiei în actiuni, esalonarea unor datorii catre AVAS, credite cu o rata a dobânzii cel putin comparabila cu rata de referinta adoptata de Comisia Europeana (in prezent, rata de referinta este de 17,29%). Durata programului este de doi ani, 2009 -2010, cu posibilitate de prelungire, iar beneficiarii pot fi numai agentii economici in dificultate aflati in portofoliul AVAS si ME.

In cadrul acestui mecanism, pot beneficia de ajutoare individuale agentii economici, intreprinderi mari si IMM-urile al caror ajutor depaseste 10 milioane Euro.Ajutorul poate fi acordat numai dupa notificarea si autorizarea masurii de sprijin de catre Comisia Europeana, iar planul de restructurare este si el analizat de forul european.Bugetul estimat pentru ajutoarele individuale pentru restructurare este echivalentul în lei a 420 milioane EURO, incluzand si cele 80 milioane euro prevazute anterior pentru ajutoarele de stat individuale de salvare.

domeniu: 
categorie: