În Constanţa au fost verificate 1866 hotărâri adoptate de consiliile locale

In exercitarea controlului asupra actelor administrative emise de autoritatile administratiei publice locale in perioada ianuarie-iunie 2003, Directia Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ din cadrul Prefecturii Judetului Constanta a verificat un numar de 1866 hotarari adoptate de consiliile locale si 12.124 de dispozitii emise de autoritatile executive din unitatile administrativ-teritoriale. In urma controlului s-a constatat ca 10 dintre acestea au fost emise sau adoptate cu incalcarea dispozitiilor legale in materie, fiind notificate(doar 3 dintre acestea fiind revocate).

Notificarile au avut drept obiect incalcarea urmatoarelor acte normative:Legea 215/2001 privind administratia publica locala, Legea 189/1998 privind finantele publice locale, Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Legea 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, Legea 453/2001 pentru autorizarea lucrarilor in constructii si Codul Muncii.

La conferinta de presa saptamanala, prefectul Gheorghe Martin a informat mass-media ca, in temeiul art.27, coroborat cu art.135 din Legea 215/2001, au fost promovate in instanta de contencios administrativ actiuni pentru un numar de 40 de acte administrative, din care 8 dosare au fost castigate, un dosar este in pronuntare, un dosar a fost pierdut , urmand a se promova recurs, iar 30 de dosare se afla pe rol.

In baza graficului aprobat de prefectul judetului Constanta au fost efectuate controale privind activitatea desfasurata de catre autoritatile administratiei publice locale din urmatoarele localitati:Navodari, Chirnogeni, Vulturu, Agigea, Topalu, Harsova, Ciobanu, Horia, Ion Corvin, Pantelimon, Comana, Valu lui Traian si Eforie(in desfasurare), Basarabi.

In urma controalelor au fost demisi secretarii din 8 localitati (Topalu, Ion Corvin, Ghindaresti, Chirnogeni, Pantelimon, Vulturu, 23 August, Valu lui Traian).

Prefectul Gheorghe Martin a precizat faptul ca in localitatile Comana si Basarabi au fost eliberati din functie viceprimarii, iar in Eforie si Agigea controalele sunt in desfasurare, in localitatea Agigea solicitandu-se demiterea secretarului.

domeniu: