Constantin Degeratu a fost numit consilier de stat la Departamentul Securităţii Naţionale

Presedintele României, Traian Basescu l-a numit, astazi 14 ianuarie a.c., în functia de consilier de stat la Departamentul Securitatii Nationale, pe generalul de armata Constantin Degeratu.
Prezentam C.V.-ul generalului Constantin Degeratu:
CURRICULUM VITAE

Nume: Degeratu T. Constantin

Date biografice:
- Data şi locul naşterii: 02 noiembrie 1948, Ceptura, jud. Prahova
- Cetăţean român; căsătorit; doi copii majori

Studii şi alte forme de pregătire:
1996 - Titlul de Doctor în Ştiinţa Militară, obţinut la Academia de Înalte Studii
Militare Bucureşti;
1995 - Ianuarie-decembrie: Colegiul Regal de Studii de Apărare (RCDS), Londra;
diploma de absolvire
1994 - Ianuarie-iunie: Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti; diploma de
absolvire
1993 - Octombrie: NATO Defence College, Roma, Cursul pentru generali şi
amirali; diploma de absolvire
1991 -Octombrie: NATO Defence College, Roma; Primul curs comun pentru
ofiţeri din cadrul NATO şi fostele state membre ale Tratatului de la Varşovia;
diploma de absolvire
1978-1983- Facultatea de Drept a Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca;
diploma de licenţă în Drept
1975 noiembrie-1976 aprilie - Curs postuniversitar de informatică, ITC Cluj- Napoca; diploma de
absolvire
1971-1973- Academia de Înalte de Studii Militare, Bucureşti; diploma de licenţă
în Ştiinţa Militară
1966-1969 Şcoala Superioară de Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu” Sibiu; diplomă de
absolvire; Acordarea statutului de ofiţer activ în cadrul Forţelor Armate,
cu gradul de locotenent
1964-1966 - Liceul Militar “Dimitrie Cantemir”, Breaza, Prahova, diploma de
bacalaureat
1962-1964 - Liceul “Ion Luca Caragiale”, Ploieşti

Cariera profesională:

Poziţia actuală: Cercetător ştiinţific principal - Institutul Român de Studii Strategice
Bucureşti, România
2004 - Consultant (expertiză militară şi juridică), Tribunalul Penal Internaţional
pentru fosta Iugoslavie (ITCY)
2001-2004 - Profesor de Studii de Securitate pentru Europa Centrală, Centrul
European de STudii de Securitate “George C. Marshall”, Garmisch-
Partenkirchen, Germania (Parteneriat Americano-German organizat de
Departamentul Apărării şi comandamentul Trupelor SUA din Europa)
2000 decembrie-2001 martie - Secretar General al Ministerului Apărării Naţionale
2000 februarie-noiembrie - Consilier prezidenţial pentru Securitate Naţională
Apărare, Siguranţă şi Ordine Publică; Membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
1997 ianuarie-2000 februarie - Şeful Statului Major, General al Armatei Române;
Membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (ianuarie 1997-septembrie
1999, Secretar de stat şi Şeful Statului Major General)
1995 decembrie-1997 ianuarie - Locţiitor al Şefului Direcţiei de Operaţii din
Statul Major General
1990 mai-1994 decembrie: Şeful Secţiei Operaţii, Comandamentul Armatei a IV-a
“Transilvania”, Cluj-Napoca
1983-1990 - Ofiţer 1 (Cercetare ştiinţifică), Secţia Operaţii, Armata a IV-a
1982 - Ofiţer 2 (pregătire operativă), Secţia Operaţii, Armata a IV-a
1980-1982 - Ofiţer 2, Secţia Cercetare, Armata a IV-a
1975-1980 - Ofiţer 3, Secţia Cercetare, Armata a III-a
1973-1975 - Şeful Cercetării, Batalionul 26 Vânători de Munte “Avram Iancu”, Brad
1969 decembrie-1971 septembrie - Comandant de pluton
(* În perioada 1973-1989 nu am avut dreptul de a îndeplini funcţii de comandă sau de conducere în Armata Română din cauza criteriilor politice restrictive impuse împotriva cadrelor militare care aveau rude cu diferite probleme (socrul a fost declarat chiabur şi a refuzat să se înscrie în CAP; trei fraţi ai soţiei sunt preoţi; doi fraţi ai soţiei au plecat ilegal în străinătate: unul în Italia - 1986, altul în SUA, în anul 1985. Din acelaşi motiv, dar sub pretextul lipsei stagiului la comandă, în perioada 1990-1996 mi s-a refuzat dreptul de a fi numit comandant de mare unitate.
**În luna martie 2001, am fost trecut în rezervă înainte de termen din motive politice, de către regimul instalat în decembrie 2000).

Carieră - grade militare:
2000 - 1 decembrie: General de armată (General, patru stele);
1999 - 25 octombrie: General de corp de armată (General locotenent, trei stele);
1997 - februarie: General de divizie (General maior, două stele)
1993 - 25 octombrie: General maior (o stea); (din octombrie 1995, gradul
s-a numit General de brigadă)
1990 - Colonel
1987 - Locotenent-colonel
1982 - Maior
1976 - Căpitan
1973 - Locotenent major
1969 - 26 decembrie: Locotenent

Afiliere ştiinţifică:
- Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
- Membru de onoare al Asociaţiei “George C. Marshall” România
- Membru de onoare al Asociaţiei “Manfred Worner” România;
- Cercetător asociat la Fundaţia “Eurisc”
- Profesor asociat la Colegiul Naţional de Apărare în anul 1999
- Membru al Grupului internaţional de lucru “Iniţiative for a Renewed Transatlantic
Partnership”, organizat de Institutul CSIS din SUA

Publicaţii:
Articole:
1. “FARO-2005/2010: The Step Forward of the Romanian Armed Forces”,
TheMilitary Technology, Issue 10, 1999;
2. “The Reform of the Romania’s ARmed Forces - A New Stage”, NATO Sixteen
Nations, Special Issue, Brussels, 1997;
3. “The Structure and the Mission of the Romanian Armed Forces”, Romanian
Military Thought, Common Issue Romania - Poland, Bucharest-Warsaw, 1997;
4. “Romania’s Integration in NATO - Today’s Strategic Objective, Romanian
Military Thought, Issue 1, Bucharest, 1997;
5. “Romania and Partnership for Peace”, NATO Sixteen Nation, Special Issue, 1996
6. “Prevenirea surprinderii strategice”, Gândirea militară românească, nr.5,
Bucureşti, 1993.

Cărţi de specialitate (contribuţii):
1. “Executarea ordinului militar”, coautor, Editura Militară, Bucureşti România, 2000
2. “Interesul Naţional şi Integrarea României în NATO”, în volumul “Strategia
militară românească în era modernă”, Editura Militară, Bucureşti, România, 1999
3. “Lupta împotriva trupelor de desant aerian şi aero-mobile”, coautor, Editura
Militară, Bucureşti, România, 1984

Aria de expertiză:
- Securitate: Securitate naţională; Securitate globală, trans-atlantică, europeană,
central şi est-europeană, euro-asiatică; Probleme de securitate privind: SUA,
Orientul Apropiat, Asia Centrală, China, India-Pakistan; state mici şi mijlocii;
- Apărare naţională: Strategii, politici, planificare şi managementul apărării;
- Probleme militare: Strategie militară (strategii naţionale, multinaţionale şi de
coaliţie); Politici militare; Intervenţii militare; Doctrine militare; Construcţie
militară (Organizare, echipare, instruire, folosire în operaţii); Reforma militară;
Transformare; Revoluţii şi evoluţii; Relaţii civil-militar; Control democratic civil;
- Apărare europeană (CFSP, ESDI, ESDP);
- Operaţii în sprijinul păcii, operaţii contr-insurecţionale şi operaţii post-conflict;
- Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor;
- Leadership strategic şi operaţional;
- Prevenirea şi combaterea terorismului şi a proliferării;
- Controlul armamentelor;
- Drept internaţional (suveranitate, intervenţii, mijloace de soluţionare a
diferendelor; Dreptul conflictelor armate; protecţia drepturilor omului pe timpul
conflictelor armate).

Limbi străine:
- Fluent: limba engleză;
- Cunoştinţe de limba franceză şi rusă (citit, traducere cu dicţionar, expresii
uzuale, înţelegerea unor texte de specialitate de dificultate medie).

domeniu: 
categorie: