Controale în pieţele agroalimentare (săptămâna 20–27 nov. 2002)

In perioada 20.11–27.11.2002 Corpul de Control al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor a efectuat acţiuni de control în 3 pieţe agroalimentare: Veteranilor, 13 Septembrie, Vitan. La aceste controale au participat organe de controal ale instituţiei
noastre precum şi specialişti din partea DSV, IGP, Garda financiară,
Direcţia Fito-sanitară.
Acţiunea a avut la bază:

- Ordinul comun nr. 293/640/2001 şi 1/2002 privind condiţiile de
securitate şi calitate pentru legume şi fructe proaspete destinate
consumului uman ;
- Controale agenţi economici cu diferite profile de activitate;
- Controale agenţi economici după acordare licenţă de fabricaţie
conf. OG. nr. 42/95;
- Controale privind calitatea produselor alimentare în pieţe şi
unităţi en-gros.
Verificările efectuate de comisia mixtă a cuprins un număr de 46 agenţi
economici, soldându-se cu sancţionarea unui număr de 25 agenţi economici
şi aplicarea unor amenzi contravenţionale în val. de 189 mil.lei, din
care Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara
Bucureşti a controlat un număr de 14 societăţi comerciale şi a aplicat
amenzi în val. de 26 mil.lei conform anexei.
Din verificările efectuate s-au constatat abateri de la prevederile OG
42/95, OG 33/99, Legea 123/2001, art. 29, lit. e, f art. 30 lit. e, f.
Totodată au fost verificaţi un număr de 48 producători particulari care
comercializau verdeţuri, cartofi, roşii,legume, ciuperci, salate,
fructe, citrice şi 35 agenţi economici (persoane fizice, SRL-uri,
asociaţii familiale) care comercializau legume fructe din import şi
indigene.
Direcţia Fitosanitară din cadrul DGAIA Bucureşti a verificat agenţii
economici şi producătorii particulari din P-ţa. Crângaşi, Gorjului,
Veteranilor, care comercializau: ceapă, cartofi, fasole uscată,
citrice, şi au retras de la comercializare cantitatea de 10 kg cartofi
care nu corespundeau din punct de vedere fitosanitar, fiind afectaţi de
putregai prezentând şi urme de rozătoare, întreaga cantitate fiind
scoasă de la vînzare.
La restul agenţilor economici verificaţi s-au constatat că acestea
corespund, fiind însoţite de buletine de analiză privind rezidurile de
pesticide şi metale grele.
S-au confiscat conform anexei de către Garda Financiară produse
alimentare în valoare de 7,8 mil.lei, DSV produse în val. de 3,2
mil.lei.
Se vor efectua controale în continuare în care se va urmări respectarea
legislaţiei în vigoare precum şi urmărirea eliminării deficienţelor
constatate în timpul controalelor.

domeniu: 
categorie: 
Autor: