CSA interzice temporar vânzarea poliţei Medica Bonus emisă de Astra Asigurări

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a sancţionat compania Astra Asigurări cu amendă în valoare de 10.000 de lei şi interzicerea temporară a activităţii de oferire, negociere ori încheiere a poliţei de asigurare suplimentară de sănătate Astra Medica Bonus până la data îndeplinirii măsurilor prevăzute în Decizia Consiliului CSA.

În urma controlului inişiat de CSA, la sfârşitul săptămânii trecute, la compania Astra Asigurări, care a vizat verificarea produsului de asigurare de sănătate Medica Bonus, au fost constatate următoarele aspecte, care contravin prevederilor legislaşiei în vigoare (Ordinul CSA Nr. 23/2009):

Informaţiile cuprinse în poliţă nu sunt redactate într-o formă clară, accesibilă şi exactă, astfel încât asiguraţii, potenţialii asiguraţi, contractanţii sau potenţialii contractanţi ai asigurării să fie informaţi în mod corect, asupra tuturor condiţiilor contractului de asigurare. Nu sunt definiţi şi explicaţi toţi termenii şi expresiile tehnice/medicale/juridice din cuprinsul contractului;

Verificarea prin sondaj a polişelor Astra Medica Bonus emise, până în prezent, a arătat că asigurătorul nu a pus la dispoziţia asiguraţilor, potenţialilor asiguraţi, contractanţilor sau potenţialilor contractanţi ai asigurării informaţiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze, pe hârtie ori pe alt suport durabil, prin intermediul unui document distinct sau a mai multor documente, într-o modalitate care să confirme că aceştia au luat cunoştinţă despre conţinutul acestor documente.

CSA a solicitat companiei Astra Asigurări remedierea tuturor acestor aspecte. Activitatea de oferire, negociere ori încheiere a polişei Astra Medica Bonus va putea fi reluată după ce CSA va verifica îndeplinirea măsurilor dispuse în cazul Astra Asigurări şi va emite o decizie motivată în acest sens.

domeniu: