Cursuri de instruire a personalului, desfăşurate la Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Moldova

Între preocupările constante ale Ministerului Economiei şi Comerţului, asimilate în totalitate de către societăţile aflate în coordonarea sa, se află şi derularea programelor de perfecţionare şi creştere a performanţelor profesionale ale tuturor angajaţilor societăţilor din sistem. Astfel, în perioada 1 aprilie 2003 – 26 martie 2004, Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Moldova a fost beneficiara unui amplu program de instruire a personalului, susţinut din fonduri nerambursabile PHARE.

La cursurile desfăşurate sub titlul „Dezvoltarea resurselor umane la Electrica Moldova S.A.”, au participat angajaţi ai Electrica – aparat central şi ai Sucursalelor de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Bacău şi Neamţ.

Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea instruirii manageriale şi profesionale în vederea creşterii calităţii serviciilor furnizate clienţilor, eficientizarea activităţilor desfăşurate şi alinierea la cerinţele standardelor calitate-mediu. De asemenea, printre temele abordate, s-a numărat şi restructurarea industrială şi reconversia personalului.

domeniu: 
categorie: