CV al miniştrilor propuşi pentru cabinetul Tăriceanu (III)

Premierul desemnat, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat, duminică seara, lista membrilor Cabinetului pe care o va supune, miercuri, aprobării Parlamentului. Miniştrii desemnaţi urmează să fie audiaţi, marţi, în comisiile de specialitate reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. Mircea Cinteză - ministru al Sănătăţii

Data şi locul naşterii: 9 mai 1950, Bucureşti

Stare civilă: căsătorit, 3 copii

Experienţă profesională:
- cadru universitar, UMF Carol Davila Bucureşti, toate treptele universitare prin concurs din 1978 până în prezent
- medic primar - medicină internă şi cardiologie Spitalul Universitar Bucureşti, toate gradele medicale obţinute prin examen din 1974 până în prezent

Studii:
- Facultatea de medicină generală IMF Bucureşti, Diplomă de merit - şef de promoţie medic, 1969-1975
- Liceul Emil Racoviţă Bucureşti, 1965-1969

Cursuri de pregătire profesională:
- Competenţă în management sanitar - Institutul de Perfecţionare al Medicilor şi Farmaciştilor Bucureşti, 2003
- Cardiologie intervenţională - Spitalul Universitar Purpan, Tulouse, Franţa, 1991-1992

Carieră politică:
- Preşedinte interimar PNL sector 2 Bucureşti, 2004
- Membru supleant BEx PNL, 2002 - prezent
- Preşedinte Comitet de Coordonare al PNL Municipiul Bucureşti, 2002
- Preşedinte Interimar PNL Dolj, 2001-2002

Asocierea la organizaţii profesionale:
- Preşedintele Colegiului Medicilor din România, 3 mandate, 1997 - prezent
- Secretar, vicepreşedinte sau şef de grup de lucru - Societatea Română de Cardiologie, 1990-prezent

Activitate ştiinţifică:
- Trei lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în tratate, monografii şi articole ştiinţifice în ţară şi străinătate
- Premiul naţional de cercetare ştiinţifică al Academiei române - 1987
- Doctor în medicină

Nagy Zsolt - ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor

Data naşterii: 21 iunie 1971

Starea civilă: căsătorit, 2 copii

Experienţă profesională:
- 2003-2004, conducătorul programului de colaborare dintre UDMR şi Ministerul Informaticii şi Comunicaţiei din Ungaria privind societatea informaţională
- 2003 iunie-prezent, vicepreşedinte executiv UDMR pentru organizaţii teritoriale şi administraţie publică locală
- 1999-2003, vicepreşedinte executiv pentru organizaţii teritoriale
- 1995-1999, vicepreşedinte executiv UDMR pentru tineret
- 1995, referent principal pentru administraţie publică, UDMR

Studii:
- 1990-1995, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea Automatică şi Calculatoare, inginer diplomat profilul Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor, specializarea Automatică şi Informatică Industrială
- 1985-1989, Liceul de matematică fizică Bolyai Farkas, Târgu Mureş, bacalaureat

Cursuri de pregătire profesională:
- 2000, Budapesta (Ungaria), Political leader school, Robert Schiman Institute
- 1999, Washington DC (SUA), Campaign Management, National Democrat Institute
- 1998-1999, Building the Future Togheter, Fundaţia pentru Pluralism şi DAC Ungaria, cursuri pentru tineri lideri politici
- 1996-1997, Young Political Leader's School, International Republican Institute

Carieră politică:
- 2004, şef de campanie pentru alegerile generale
- 2004, şef de campanie pentru alegerile locale
- 2003 octombrie, şef campanie pentru referendumul privind modificarea Constituţiei
- 2003 iunie, prim-vicepreşedinte executiv UDMR, membru în Consiliul Operativ
- 2000, locţiitorul şefului de campanie naţională pentru alegerile locale şi parlamentare
- 1998-2003, reprezentant al UDMR în Consiliul director al Uniunii Democrate Europene (European Democrat Union)
- 1996, locţiitorul şefului de campanie naţională pentru alegerile generale
- 1993-1995, membru al Consiliului Reprezentanţilor UDMR
- 1990-prezent, membru UDMR

Asociere la organizaţii profesionale:
- 2004-prezent, preşedinte Fundaţia Janovics Jeno
- 2000-prezent, Preşedinte Fundaţia Progress
- 1992-Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică

Mihai Voicu - ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului

Data naşterii: 16 septembrie 1968

Starea civilă: necăsătorit

Experienţă profesională:
- 1995-2000, director general, Unipaper Traders SRL
- 1993-1995, director departament, Zebra Industries Corporation SA

Studii:
- 1993, Institutul de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, inginer construcţii civile

Carieră politică:
- 2001-2004, secretar general, Partidul Naţional Liberal
- 1999-2001, PNL, Departamentul Electoral Central
- 1991-1993, preşedinte, Organizaţia Tineretului Universitar Naţional Liberal

Sulfina Barbu - ministru al Mediului şi Gospodăririi Apelor

Data naşterii: 9 martie 1967

Stare civilă: căsătorită, 1 copil

Experienţă profesională:
- director executiv adjunct, Primăria Muncipiului Bucureşti - Direcţia de Protecţia Mediului şi Educaţie Ecocivică; Manager de proiect LIFE 02 ENV/RO/462 ECOMARKET; Membru în PIU, program ISPA; Manager de proiect pe programul PHARE, 2001-prezent
- director comercial la INDUSTRIAL CONSTRUCT S.A., 1997-2001
- inginer geofizician la PROSOECŢUNI S.A., 1991-1997

Studii:
- Facultatea de Geologie şi Geofizică, specializarea geofizică, Universitatea Bucureşti, 1986-1990 - Liceul Petru Rareş, specializarea matematică-fizică, 1981-1986

Cursuri de pregătire profesională:
- curs privind managamentul deşeurilor pentru ţările din Europa de Sud Est, organizat de Agenţia JICA Japonia, 2004
- curs postuniversitar de specializare 'Managementul administraţiei publice locale', Academia de Studii Economice, 2003-2004
- tehnologii de mediu, prescripţii europene de mediu şi proprietate intelectuală; Program naţional Relansin; Curs privind Managementul Dezvoltării Durabile (Institutul Naţional de Administraţie); Curs utilizare softuri specializate Bruel&Kjaer, 2002
- stagiu de specializare în marketing la Salamander Industrie GmbH Germania, 2000
- curs de manager asistent, 1998
- curs de IT, 1996

Carieră politică:
- preşedinte al Organizaţiei de Femei a PD sector 3, Bucureşti şi vicepreşedinte al Organizaţiei Naţionale de Femei a PD - Departamentul Formare Candidate
- preşedinte al Organizaţiei de Femei a PD sector 4, Bucureşti, 2000-2001

David Cristian - ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului comunitar

Data şi locul naşterii: 26 decembrie 1967

Starea civilă: divorţat

Experienţă profesională:
- 2000-2004 ASE - Catedra de statistică şi previziune economica - lector asociat
1998-2004 Team International Consult - Director
Studii:
- 2000-2004 ASE - doctorand în ştiinţe economice
- 1992-1997 ASE - Facultatea de Statistică, Cibernetică şi Informatică Economică - economist

Cursuri de pregătire profesională:
- 2004 - Colegiul Naţional de Apărare
- cursuri politice: 1993 - Academia Sintra-Portugalia: Tranziţia la economia de piaţă în ţările central şi est europene; 1991 - Academia Sintra-Portugalia: Liberalism, Socialism, Conservatorism

Carieră politică:
- 2004 - preşedinte al Comisiei de Afaceri Externe a PNL
- 1997-2004 - director al Departamentului de Relaţii Externe al PNL
- 1997-1998 - membru al Biroului Comitetului Interguvernamental pentru politici de tineret din cadrul Consiliului Europei
- 1997-1998 - consilier Ministrul Tineretului şi Sportului
- 1993-1997 - secretar general al Organizaţiei Tineretului Naţional Liberal
- 1990-1993 - coordonator al Organizaţiei Tineretului Universitar Naţional Liberal

Asociere la organizaţii profesionale:
- membru al Asociaţiei Române pentru Libertate şi Dezvoltare
- 1992 - consilier al Free Congress Foundation
- 1990 - consilier al Fundaţiei Friederich Naumann

Activitate ştiinţifică:
- Comparaţii internaţionale prin metode statistice, ASE 2004
- Quality of spatial data - essential objective of International Territorial Statistic System, ASE 2004.

Sorin Vicol - ministru delegat pentru coordonarea autorităţilor de control

Data naşterii: 8 iunie 1970, Bucureşti

Stare civilă: căsătorit, un copil

Experienţă profesională:
- consilier Autoritatea Naţională de Control-Direcţia Juridică, septembrie 2003- în prezent
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare-Direcţia Generală Juridică - şef serviciu din iulie 2002; consilier juridic între februarie 2000 - iulie 2002, februarie 2000 - septembrie 2003
- Banca Comercială Ion Ţiriac SA - Sucursala Municipiului Bucureşti - Serviciul juridic - consilier juridic şi responsabil al Compartimentului pentru prevenirea spălării banilor, martie 1999 - februarie 2000
- Banca Internaţională a Religiilor SA-Sucursala Municipiului Bucureşti - Oficiul juridic (consilier juridic între februarie 1997-decembrie 1998, şef serviciu între ianuarie-februarie 1999), iulie 1997-martie 1999
- Inspectoratul General al Poliţiei -Direcţia Cercetări Penale, ofiţer, august 1995 - iulie 1997

Alte activităţi:
- membru în Consiliul de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC, octombrie 2003 - iunie 2004
- colaborare TMUCB SA Bucureşti, 1999-2000
- colaborare - Inspecţia de Stat în Construcţii din cadrul MLPAT, 1997-1999
Studii:
- cursuri postuniversitare - Universitatea Bucureşti-Facultatea de Drept, specializarea Ştiinţe penale, 1995-1996
- Academia de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza' - profilul Ştiinţe juridice, specialitatea Drept - cursuri de zi, cu diplomă de licenţă, 1991-1995

Cursuri de pregătire profesională:
- Iniţiativa comună Marea-Britanie-Statele Unite ale Americii de instruire în domeniul infracţionalităţii financiare organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti, în colaborare cu Institutul Bancar Român, 18-19 ianuarie 2000.

Carieră politică:
- membru al Partidului Umanist din România (social-liberal) 2004

Asociere la organizaţii profesionale:
- membru fondator - Asociaţia Consilierilor Juridici din Administraţia Publică. Asociaţia este în curs de constituire.

Laszlo Borbely - ministru delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului

Data naşterii: 26 martie 1954

Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Experienţă profesională:
- 2000 - prezent, deputat, Parlamentul României
- 1996-2000, secretar de stat, Ministerul Transporturilor Publice şi Amenajării Teritoriului
- 1990-1996, deputat, Parlamentul României
- 1984-1990, şef birou comercial, ICRA Tg-Mures
- 1977-1984, economist, IM Republica Reghin, BJATM Tg-Mureş

Studii:
- 1973-1977, Institutul de Ştiinţe Economice, Universitatea Timişoara

Cursuri de pregătire profesională:
- 1985 - curs postuniversitar, ASE Bucureşti
- 1991 - Salzburg Seminar

Carieră politică:
- 2000-prezent, preşedinte al Consiliului Reprezentanţilor Filiala Judeţeană Mureş UDMR
- 2000-prezent, membru în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
- 1998-prezent, vicepreşedinte executiv UDMR
- 1992-1995, membru Birou Permanent al Camerei Deputaţilor
- 1990-1994, preşedinte Filiala Judeţeană UDMR Mureş

Asociere la organizaţii profesionale:
- 1991-prezent, preşedintele Fundaţiei Culturale 'Dr. Bernady Gyorgy' Tg-Mureş

Activitate ştiinţifică:
- cadru didactic - Universitatea 'Sapientia' Tg-Mureş

Bogdan Olteanu - ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul

Data naşterii: 29 octombrie 1971

Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Experienţă profesională:
- avocat definitiv, titular în Cabinetul de Avocatură Bogdan Olteanu, 2000
- avocat stagiar, 1998
- consilier Ratmil SA, 1998
- consilier al ministrului, Ministerul Industriei şi Comerţului, 1996-1997
- consultant pe probleme juridice, SC EMCO SA, 1994-1996

Studii:
- 2001-prezent, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, doctorand în filosofie
- 1999-2001, Institutul Bancar Român, MBA Financiar Bancar
- 1993-1997, Universitatea Bucureşti, licenţiat în drept
- 1990-1993, Universitatea Politehnică Bucureşti Studii de inginerie în cadrul Programului Tempus al Uniunii Europene

Carieră politică:
- 2003-prezent, Alianţa D.A. PNL-PD, copreşedinte al Comisiei Naţionale de Arbitraj
- 2001-2002, PNL, membru supleant al Biroului Permanent Central
- 1998-2000, PNL, preşedinte al Tineretului Naţional Liberal
- 1996-1998, PNL, vicepreşedinte al Tineretului Naţional Liberal
- 1993-1996, PNL - secretar general al Organizatiei Tineretului Universitar Naţional Liberal
- 1991- prezent, membru al organizaţiei PNL Sector 1

Asocierea la organizaţii profesionale:
- membru al Baroului Bucureşti din 1998

Iuliu Winkler- ministru delegat pentru comerţ

Data naşterii: 14 martie 1964

Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Experienţă profesională:
- deputat, membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Parlamentul României, Camera Deputaţilor, 2000-2004
- membru al Comisiei pentru integrare europeană, Camera Deputaţilor, 2003-2004
- secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, din mai 2004
- subprefect, Prefectura Judeţului Hunedoara, 1999-2000
- consilier judeţean ales în Consiliul Judeţean Hunedoara, 1996-1999
- director dezvoltare, S.C. REMONTIN Construcţii-Montaj S.R.L. Hunedoara, 1996-1999
- reprezentant, Fondul Proprietăţii Privcate I 'BANAT-CRIŞANA', 1993-1998
- electronist, Cooperativa 'Prestarea' Hunedoara, 1992-1996
- inginer, I.A.M.S.A.T Bucureşti, Filiala Hunedoara, 1988-1992
- metrolog coordonator, I.A.M.S.A.T Bucureşti, Filiala Hunedoara, 1990-1992

Studii:
- 1998-2001, licenţiat al Universităţii Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, profil economic, specializarea finanţe şi asigurări. Licenţiat în sesiunea din septembrie 2001
- 1983-1988 diplomat al Institutului Politehnic 'Traian Vuia' Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, specializarea electronică şi telecomunicaţii, curs de zi. Diplomat în sesiunea din iunie 1988

Cursuri de pregătire profesională:
- 2003 - Colegiul Naţional de Apărare, absolvent al seriei XII a Colegiului
- 1998 - Erfurt (Thuringia - Germania), Şcoala de Vară a Adunării Regiunilor Europei
- 1998 - Centrul de Afaceri Szombathely (Vas - Ungaria), Curs Postuniversitar de Marketing Regional
- 1997 - Conservatoire des Arts et Metiers Belfort (Jura - Franţa), Program de Perfecţionare în Antreprenoriat
- 1997 - Universitatea Ecologică Deva, Curs Postuniversitar de Management şi Marketing în Afaceri Economice Internaţionale
- 1995 - International Republican Institute, U.S.A., (Timişoara), Program de Acţiune Civică şi Politică

Carieră politică:
- 2001-prezent, preşedinte UDMR Organizaţia judeţeană Hunedoara (reales în anul 2003)
- 2000-prezent, membru al Consiliului Reprezentanţilor Unionali UDMR
- 2000-2001, vicepreşedinte UDMR Organizaţia Hunedoara
- 1996-prezent, membru al Biroului Permanent Judeţean Hunedoara al UDMR
- 1994-prezent, membru al Biroului Municipal Hunedoara al UDMR
- 1991-prezent, membru al Uniunii Democrate Maghiare din România

Activitate ştiinţifică:
- lucrări ştiinţifice în economie - analize macroeconomice şi financiar-fiscale publicate în reviste de specialitate din România în limbile română şi maghiară

domeniu: 
categorie: