CV-ul ministrului pentru Integrare Europeană - Ene Dinga

Data naşterii: 10 aprilie 1956, comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi
Stare civilă: căsătorit, fără copii
STUDII:
- Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Cibernetică Economică (1980)
- Doctorat în economie, 1997
- Curs de Finanţe Publice la Institutul Fondului Monetar Internaţional (Washington DC, SUA), 2000
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
- martie 2003-prezent - conferenţiar universitar şi prodecan al Facultăţii de Finanţe, Bănci, Contabilitate, la Universitatea Creştină 'Dimitrie Cantemir'; profesor asociat la Institutul Bancar Român şi la Universitatea 'Lucian Blaga' Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice; director adjunct ştiinţific al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare 'Victor Slăvescu', din cadrul Academiei Române
- ianuarie 2001-martie 2003, conferenţiar universitar la Universitatea 'Spiru Haret';
- ianuarie 1998-ianuarie 2001, director general al Direcţiei Generale Audit Intern în Ministerul Finanţelor;
- 1989-1998, asistent, apoi lector universitar la Universitatea Politehnica Bucureşti (Catedra de Economie);
- 1986-1989, economist la Comitetul de Stat al Planificării;
- 1984-1986, economist la Institutul Naţional de Cercetări Economice;
- 1983-1984, economist la Electroexportimport Bucureşti;
- 1980-1983, economist la Electroaparataj Bucureşti (Serviciul de salarizare);
A publicat numeroase articole şi cărţi de specialitate în ţară şi în străinătate.
Ene Dinga este membru al PD de doi ani.

domeniu: 
categorie: