Declaraţia lui Gabriel Oprea, fost ministru delegat pentru adiministraţia publică

Cu ocazia încheierii mandatului, la 14 iulie: 'Am primit o nouă însărcinare, aceea de a-mi continua activitatea în cadrul Biroului coordonator al PSD. Este o funcţie care mă onorează şi mă obligă, în acelaşi timp; este încă un vot de încredere, de data aceasta din partea preşedintelui partidului de guvernământ.

Sper ca rigoarea, disciplina - pe care mi-am impus-o şi ştiu să o impun - şi tenacitatea mea, să nu dezamăgească nici de această dată. Sunt încrezător, de asemenea, într-o colaborare strânsă cu toţi colegii mei, cu actualii membri ai Biroului coordonator, dar şi cu foştii membri ai Delegaţiei Permanente, de la care am avut şi voi avea de învăţat.

Astăzi predau mandatul administraţiei publice domnului Gheorghe Emacu. Un mandat care a vizat realizarea obiectivelor programului de guvernare, implementarea strategiei de reformă a administraţiei publice, parcurgerea etapelor necesare pentru realizarea unei administraţii moderne, în acord cu obiectivele integrării în Uniunea Europeană.

Într-un an de mandat, am reuşit, împreună cu echipa mea şi cu sprijinul membrilor Guvernului, perfecţionarea cadrului normativ necesar continuării reformei în administraţia publică. Mă refer în special la aprobarea Legii descentralizării şi a Legii privind instituţia prefectului. Totodată, în raport de schimbările obiective ale realităţii, am procedat la actualizarea strategiei de reformă în administraţia publică, menită să asigure accelerarea acestui proces, absolut necesar pentru atingerea - şi în acest domeniu - a obiectivului naţional cu finalitate în 2007: integrarea în structurile europene.

În ideea de modernizare, am militat întotdeauna pentru apropierea administraţiei de cetăţean, prin crearea unui corp de funcţionari profesionişti, angajaţi pe criterii de competenţă, care îşi desfăşoară activitatea potrivit unor norme valabile la nivel european.

Rezultatul s-a concretizat în elaborarea Ghidului carierei şi a Codului de conduită al funcţionarilor publici, care vizează creşterea calităţii serviciului public, reducerea birocraţiei şi eliminarea faptelor de corupţie.

Pentru ca sistemul să funcţioneze, să avem funcţionari publici cu adevărat profesionişti, concomitent cu pregătirea acestora, am avut în vedere şi remunerarea muncii lor. Noul sistem de salarizare a funcţionarilor publici rezolvă, în mare parte, această componentă a funcţiei publice. Am elaborat un sistem de salarizare predictibil, transparent, flexibil şi imparţial. El a fost gândit astfel încât să elimine subiectivismul şi intervenţia factorului politic în stabilirea elementelor salariale pentru funcţionarii publici.

Sunt câteva din rezultatele activităţi de un an în cadrul Guvernului. Am crezut cu tărie şi am acţionat întotdeauna în baza ideii de echipă, care, în opinia mea, este fundamentul oricărei activităţi bine făcute. De aceea, nu am făcut echipă doar cu colegii mei din Cabinet sau cu prefecţii, ci am considerat importantă, de asemenea, pentru evoluţia administraţiei din România, construirea de parteneriate cu autorităţile locale. În această relaţie, „colaborarea” a fost mereu cuvântul de ordine şi a condus la elaborarea şi derularea unor ample proiecte de interes naţional, care, după părerea mea, nu ar fi putut reuşi altfel.

Cel care preia, astăzi, responsabilitatea administraţiei publice, este o persoană pe care o apreciez. Am deplină încredere în capacităţile sale, sunt absolut sigur că îşi va îndeplini atribuţiile cu rigoare, continuând proiectele şi programele pe care le-am iniţiat şi, de ce nu, construind unele noi.

Domnul Gheorghe Emacu va gestiona, de astăzi, domeniul administraţiei, pentru că întruneşte condiţiile, are calităţile care îl recomandă pentru această funcţie. Vorbesc despre un jurist de excepţie, care a dobândit o vastă experienţă în administraţie. Un adevărat profesionist.

Eu îi doresc succese în îndeplinirea noilor responsabilităţi şi îl rog pe domnul ministru delegat să vă adreseze câteva cuvinte.'

domeniu: