Delegaţie de experţi japonezi la Camera de Comerţ şi Industrie

În perioada 26 august-5 septembrie ne viziteazã ţara o delegaţie de experţi ai Agenţiei de Cooperare Internaţionalã a Japoniei (JICA), organism guvernamental care, printre altele, acordã sprijin dezvoltãrii economice a ţãrilor partenere prin intermediul organizãrii unor cursuri de popularizare a experienţei japoneze în diferite domenii de activitate. Scopul deplasãrii în România a actualei misiunii JICA îl constituie sprijinirea activitãţii IMM-urilor din domeniul agriculturii şi promovarea comerţului.

În afara contactelor cu reprezentanţi ai administraţiei de stat la nivel central şi local, oaspeţii japonezi au solicitat şi o discuţie informativã la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti (CCIRB), cu privire la rolul acesteia în sprijinirea IMM-urilor, precum şi la obstacolele şi dificultãţile ce se interpun în calea dezvoltãrii acestora. Astfel, în ziua de 28 august, Hiroko Uchida şi Gaku Funabashi, experţi JICA, s-au întâlnit cu Ştefan D. Popa, vicepreşedinte al CCIRB, cu alţi reprezentanţi ai camerei.

Subliniind atenţia deosebitã pe care CCIRB o acordã situaţiei IMM-urilor din România, indiferent dacã sunt sau nu membri ai acesteia, Ştefan D. Popa a prezentat activitãţile de sprijinire a dezvoltãrii lor. Acţiunile CCIRB pe aceastã linie, a arãtat vorbitorul, se concretizeazã în: informarea reprezentanţilor IMM-urilor cu privire la diferitele oportunitãţi de afaceri existente; CCIRB organizeazã întâlniri ale IMM-urilor pentru dezbaterea diferitelor probleme ale acestora, concluziile desprinse fiind prezentate apoi organismelor legislative şi executive ale ţãrii în vederea soluţionãrii aspectelor deficitare sesizate; pentru perfecţionarea profesionalã a oamenilor de afaceri, în special din IMM-uri, CCIRB organizeazã, prin intermediul Şcolii Române de Afaceri, dar şi al Departamentului pentru Dezvoltarea Afacerilor Bucureşti şi al Biroului de Integrare Europeanã din cadrul Departamentului Relaţii Externe, Cooperare Internaţionalã şi Integrare Europeanã, cursuri de instruire şi seminarii privind managementul firmelor, comerţul exterior, problemele calitãţii produselor şi serviciilor, ale alinierii la standardele pieţei internaţionale şi, în special, ale ţãrilor UE; CCIRB organizeazã anual topurile firmelor din România, cuprinderea agenţilor economici în asemenea liste de excelenţã fiind de naturã sã-i stimuleze şi sã-i motiveze în activitatea lor, sã le consolideze reputaţia şi poziţia pe piaţa internã şi internaţionalã.

În ceea ce priveşte dificultãţile cu care se confruntã IMM-urile, vicepreşedintele CCIRB a menţionat birocraţia, legislaţia care trebuie schimbatã pentru a fi adaptatã cerinţelor comunitare.

În cadrul dialogului cu oaspeţii japonezi s-a conturat ideea invitãrii unor specialişti din cadrul JICA în România, pentru a prezenta reprezentanţilor IMM-urilor experienţa japonezã în diferite domenii de activitate economicã. În acest sens, CCIRB poate pune la dispoziţia beneficiarilor toate posibilitãţile de instruire de care dispune atât în sediul sãu, cât şi pe cele ale ªcolii Române de Afaceri. De altfel, experţii japonezi au şi vizitat o parte din sãlile din cadrul CCIRB, declarându-se entuziasmaţi de condiţiile pe care acestea le oferã pentru organizarea de activitãţi de instruire. O altã direcţie de cooperare între CCIRB şi JICA, desprinsã în cadrul discuţiilor, a fost formarea de formatori în Japonia, care apoi sã prezinte în ţarã experienţa firmelor nipone în diferite domenii. În sfârşit, vicepreşedintele CCIRB a sugerat ca o temã specialã a cooperãrii sã o constituie modalitãţile concrete de utilizare a fondurilor provenite din strãinãtate pentru sprijinirea activitãţilor IMM-urilor.

domeniu: 
categorie: