Delegaţie română la Viena

În perioada 25–29 noiembrie 2002, o delegaţie oficială a României condusă de Şerban Constantin Valeca, ministru delegat pentru activitatea de cercetare şi Guvernator al României la AIEA, a participat la lucrările Comitetului de Cooperare şi Asistenţă Tehnică şi la reuniunile Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena. La lucrările Comitetului de Cooperare şi Asistenţă Tehnică şi la
reuniunile Consiliului Guvernatorilor AIEA Viena au participat
delegaţiile statelor membre AIEA şi reprezentanţii unor organisme si
instituţii internaţionale.
În cadrul şedinţelor Comitetului de Cooperare şi Asistenţă
Tehnică s-au analizat propunerile de proiecte naţionale pentru ciclul
2003 – 2004 şi s-a făcut evaluarea activităţii de cooperare tehnică a
Agenţiei pe anul 2002, rezultatele evaluării fiind prezentate sub forma
unui raport Consiliului Guvernatorilor AIEA.
În intervenţiile pe care le-a avut în cadrul lucrărilor
Comitetului de Cooperare şi Asistenţă Tehnică precum şi la reuniunile
Consiliului Guvernatorilor AIEA şeful delegaţiei României a făcut
aprecieri privind:
§ Activitatea desfăşurată, în ultimii 10 ani, de d-l Qian, Şeful
Departamentului de Cooperare Tehnică AIEA, în general şi pentru
sprijinul acordat României;
§ Activitatea desfăşurată de AIEA în domeniul cooperării şi
asistenţei tehnice în 2002;
§ Impactul pozitiv pe care l-au avut proiectele de cooperare
tehnică naţionale şi regionale cu AIEA în dezvoltarea sectorului nuclear
din România;
§ Rolul deosebit pe care l-a avut Programul Cadru de Ţară (Country
Programme Framework) pentru sectorul nuclear, adoptat de România în
aprilie 2001, în stabilirea priorităţilor naţionale pentru cooperarea
tehnică cu AIEA în perioada 2003 – 2004; în acest context au fost
menţionate două dintre cele cinci proiecte de cooperare şi asistenţă
tehnică România – AIEA pe perioada 2003 – 2004, şi anume Dezafectarea
reactorului de cercetare VVR-S de la Măgurele şi Conversia reactorului
de cercetare TRIGA de la Piteşti, subliniindu-se pentru primul
importanţa implementării acestuia atât pentru România, cât şi pentru
AIEA şi statele membre AIEA din sud-estul Europei.
De asemenea, referindu-se la eforturile făcute de comunitatea
internaţională împotriva terorismului nuclear şi la importanţa creării
Fondului privind Terorismul Nuclear, şeful delegaţiei României, domnul
Serban Valeca, a anunţat o contribuţie „in cash” a Guvernului României
pentru organizarea în România, în februarie 2003, a Cursului Regional
Pilot cu tema „Terorismul Nuclear şi Incidentele apărute în Traficul
ilicit de Materiale Radioactive”. „ Romania va participa la 5 proiecte
importante in domeniul energiei nucleare, proiecte care se refera la
pregatirea personalului de exploatare in unitatile mari, nucleare din
Romania, elaborarea unor studii de specialitate privind securitatea
Centralei nucleare de la Cernavoda, dezafectarea reactorului de la
Magurele si definitivarea proceselor de reconversie a reactorului de la
Pitest” a precizat ministrul Serban Valeca, adaugind ca „Un important
succes al proiectelor noastre este acela ca vor fi derulate in
parteneriat direct al institutelor de specialitate din Romania cu
Agentia pentru Energie Atomica de la Viena.'

domeniu: 
categorie: