Deschiderii Universităţii Populare de Vară

Mesajul Primului-Ministru al Guvernului României, cu prilejul deschiderii ediţiei 2002 a cursurilor Universităţii Populare de Vară 'N. Iorga' - Vălenii de Munte, Prahova - Doamnelor şi domnilor profesori şi cursanţi ai Universităţii Populare de Vară „N. Iorga”,
Onorat auditoriu,

Am bucuria să vă adresez dumneavoastră, organizatori şi participanţi, la
ediţia 2002 a cursurilor Universităţii Populare de Vară 'N. Iorga' de
la Vălenii de Munte, un cordial mesaj de salut, în numele Guvernului
României şi al meu personal.
Doresc cu acest prilej să aduc un respectuos omagiu celui care este
spiritul coordonator, rectorul Universităţii Populare de Vară de la Vălenii
de Munte - domnul academician profesor Mircea Maliţa.
Apreciez în mod deosebit faptul că, pentru ediţia din acest an, aţi ales o
temă atât de generoasă şi pasionantă: ”N. Iorga şi dimensiunea europeană a
culturii româneşti”.
Consider că această alegere exprimă în mod fericit opţiunile fundamentale
ale Guvernului nostru - integrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană.
În dialogul permanent al culturii şi civilizaţiei noastre cu valorile
autentice, reprezentative ale Europei şi ale umanităţii, opera de geniu a
lui N. Iorga constituie unul dintre cele mai trainice argumente ale forţei
şi vocaţiei creatoare a poporului român. Iar dincolo de autenticitate, de
profunzimea gândirii lui N. Iorga, constatăm că multe dintre viziunile sale
au valoare de actualitate.
Prin vastitatea ariei de cuprindere, prin complexitatea şi originalitatea
viziunii sale, creaţia lui N. Iorga reprezintă un reper esenţial şi
durabil la care trebuie să ne raportăm cu încredere şi speranţă. Mai ales
tinerele generaţii, care bat astăzi la porţile consacrării, au datoria să
înveţe permanent din marea lecţie de adevăr şi de dreptate a lui N.
Iorga: ”Cine uită, nu merită!”
Lecţia vieţii şi operei lui N. Iorga este deosebit de actuală, astăzi, când
extremismul şi terorismul ameninţă încă viaţa omenirii. De aceea, nu avem
voie să uităm faptul că, într-un moment de dramatice ameninţări la adresa
României şi a popoarelor Europei, „bradul bătrân”, N. Iorga, a luptat şi a
căzut ca un adevărat ”drumeţ în calea lupilor”.
Marele savant şi cărturar a plătit astfel cu viaţa pentru convingerile sale
umaniste şi democratice.

Dragi prieteni,
Am convingerea că, Ediţia 2002 a Universităţii Populare de Vară
'N. Iorga' de la Vălenii de Munte, prin diversitatea şi bogăţia
problematicii abordate, prin noile orizonturi de cunoaştere şi acţiune pe
care le deschide, va înregistra un deplin şi bine meritat succes.
Sunt convins că la final veţi fi mai bogaţi spiritual şi doritori de a
împărtăşi cu alţii tot ce aţi primit de la mentorii dumneavoastră.
Închei, urându-vă, încă o dată, în numele Guvernului României şi al meu
personal, multă sănătate, fericire şi realizări deosebite în viaţa şi în
activitatea dumneavoastră!

domeniu: 
categorie: