Deşeurile metalice, sursă de ilegalităţi

Din dispoziţia prefectului Aurel Vlădoiu, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a efectuat următoarele controale : La punctul de lucru din comuna Copăceni al Asociaţiei Familiale Mariver din Constanţa, nu a fost justificată provenienţa a 22 tone de fier vechi achiziţionate de la persoane fizice, acestea neputând fi identificate pe baza documentelor prezentate inspectorilor fiscali.

Pentru încălcarea prevederilor legale privind regimul valorificării deşeurilor metalice, contribuabilul a fost amendat contravenţional cu 25 de milioane de lei, inspectorii dispunând, în acelaşi timp, şi confiscarea unei cantităţi de fier vechi în valoare de 68 de milioane de lei.

Cu ocazia controlului efectuat la Societatea Comercială Transalbina, cu sediul în localitatea Berbeşti, inspectorii au stabilit că firma colecta de la persoane fizice deşeuri de fier vechi în vederea valorificării, fără a deţine autorizaţia legală necesară. De asemenea, pentru mărfurile vândute clienţilor, societatea emitea bonuri fiscale fără a avea înscrise pe ele denumirea produselor, aşa cum cer normele legale. Nerespectarea legalităţii de către firmă a atras aplicarea a două amenzi în sumă totală de 30 de milioane de lei şi confiscarea cantităţii de 2,5
tone de fier vechi, în valoare de 5 milioane de lei.

Un alt caz de abatere de la normele legale privind regimul deşeurilor metalice îl constituie cel depistat de inspectorii fiscali în comuna Mateeşti. Astfel, la domiciliul său, Codrescu Dumitru, fără a deţine autorizaţie, colecta fier vechi de la diverse persoane fizice din zonă, care erau notate pe un caiet. Inspectorii fiscali au aplicat sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, amendându-l pe contravenient cu 25
de milioane de lei şi dispunând confiscarea a 6,4 tone de deşeuri metalice, în valoare de aproximativ 16 milioane de lei.

domeniu: