Dialog România-UE privind aspecte economice şi monetare

In perioada 17 – 18 iunie a.c., la Bruxelles, s-a desfasurat reuniunea
Sub-comitetului de Asociere Romania- Uniunea Europeana (UE) “Aspecte
economice si monetare, circulatia capitalurilor si statistica“ (nr. 4).
Discutiile din cadrul sub-comitetului au abordat evolutiile inregistrate de
Romania in domeniu, in perioada iunie 2001-mai 2002, precum si tendintele
viitoare.
In prima zi a reuniunii au fost abordate evolutiile in domeniile: politica
monetara si a cursului de schimb (cu accent pe combaterea fenomenului
inflationist), sectorul extern (in principal contul curent al balantei de
plati), sectorul financiar (cu cele trei componente ale sale, respectiv
sectorul bancar, al asigurarilor si cel al pietelor de capital), libera
circulatie a capitalurilor (prin prisma liberalizarilor cuprinse in Acordul
European de Asociere) si documentul de pozitie la acest capitol de negociere
cu UE , investii directe si de portofoliu. La randul sau, partea comunitara
a prezentat ultimele evolutii legislative in domeniul circulatiei
capitalurilor.
In doua zi a reuniunii, delegatia romana a prezentat informatii de
actualitate privind situatia macroeconomica a Romaniei in perioada iunie
2001-mai 2002, precum si prognozele si directiile de actiune pentru anii
urmatori. Discutiile s-au concentrat pe evolutiile principalilor indicatori
macroeconomici, masurile de ocupare a fortei de munca, politica
fiscal-bugetara si a veniturilor salariale, precum si pe aspecte privind
reforma structurala si disciplina financiara in economie. Au fost abordate,
totodata, probleme legate de actualizarea Programului Economic de
Pre-aderare si evolutiile inregistrate in domeniul statisticii.
Dialogul din cadrul reuniunii prezinta o importanta deosebita, menit sa
conduca la o evaluare completa, corecta si realista a tarii noastre, in
contextul elaborarii de catre Comisia Europeana a Raportulului periodic
privind progresele Romaniei in procesul de aderare, ce va fi dat
publicitatii in luna octombrie a.c.
Lucrarile Sub-comitetului „Aspecte economice si monetare, circulatia
capitalurilor si statistica” au reunit experti din cadrul Comisiei Europene
(Directia Generala –DG- Afaceri Economice si Financiare, DG Piata Interna,
EUROSTAT) si din institutiile romanesti cu atributii in domeniu .
Co-presedintia lucrarilor Sub-comitetului nr. 4 a fost asigurata de dna
Maria Crivineanu, secretar de stat MIE (Ministerul Integrarii
Europene) -pentru partea romana- si dl. Enrico Grillo Pasquarelli, sef de
unitate in cadrul Directiei Generale „Extindere” a Comisiei Europene -pentru
partea comunitara-. Acesta este al III-lea subcomitet de asociere
Romania –UE, desfasurat in anul 2002. Alte doua reuniuni au avut loc, la
Bruxelles, in luna mai a.c. („Piata Interna” - nr. 2-) si, respectiv, in
luna aprilie a.c. („Dezvoltare Regionala, Ocuparea Fortei de Munca si
Politici Sociale” -nr. 7-). In lunile iulie, septembrie si noiembrie a.c.,
sunt programate alte patru Sub-comitete de Asociere Romania-UE (“Comert,
Industrie, produse CECO” –nr.3-; “Transport, Protectia mediului,
Energie-inclusiv Retele Transeuropene-” –nr.6-; “Agricultura si Pescuit” –
nr.1-; “Inovatie” –nr.5-).
Rolul subcomitetelor de asociere este extrem de important deoarece, in
cadrul acestora, sunt evaluate modul in care este preluat acquis-ul
comunitar in domeniu, modalitatea in care sunt respectate angajamentele
luate in cadrul negocierilor de aderare, precum si modul in care se
implementeaza efectiv acquis-ul comunitar in domeniul respectiv – apreciaza
ministrul integrarii europene, doamna Hildegard Puwak

domeniu: 
categorie: 
Autor: