Din 51 de staţii de metrou, 24 dispun deja de lifturi interioare şi exterioare

Conform programului de modernizare a metroului, în cadrul contractului de montaj lifturi, se are în vedere montajul a 75 de lifturi în 34 de staţii de metrou. În cursul anului 2011 au fost montate un număr de 29 de lifturi interioare şi exterioare într-un număr de 13 staţii.

Staţiile în care au fost montate şi puse în funcţiune lifturi de exterior şi de interior în anul 2011 sunt: Jiului, Parc Bazilescu, Izvor, Preciziei, Grozăveşti, Politehnica, Titan, Piaţa Sudului, Constantin Brâncoveanu, Crîngaşi, Eroii Revoluţiei, Republica, Ştefan cel Mare, Dimitrie Leonida, Timpuri Noi.

În anul 2012 este programat a fi încheiat montajul tuturor lifturilor; conform contractului respectiv vor fi montate încă 43 de lifturi exterioare şi interioare în alte 20 de staţii.

Valoarea investiţiei în montajul lifturilor este de cca. 68 milioane lei (fără TVA), iar termenul de finalizare este de 31.07. 2012.

În prezent din totalul celor 51 de staţii de metrou aflate în exploatare 24 de staţii dispun de lifturi pentru accesul tuturor categoriilor de utilizatori.

domeniu: