Din activitatea Consiliului Judeţean Timiş

Vineri, în faţa Palatului Administrativ din Timişoara va fi arborat steagul NATO Lucrările din Punctul de Trecere a Frontierei Cenad-Kiszombor s-au încheiat. Consiliul Judeţean Timiş a respectat, astfel, termenul de predare a lucrării, din punctul de vedere al antreprenorului general, impus de către preşedintele Dan Ioan Şipoş, pentru 31 martie 2004. Astăzi, se face pre recepţia investiţiei în valoare de 1,2 milioane de euro, iar în termen de 15 zile se convoacă şedinţa comisiei de recepţie, timp în care beneficiarul lucrării - Direcţia Vamală Timişoara - se va muta efectiv în noua clădire (mobilier, tehnică de calcul), iar vechiul punct vamal se va dezafecta.

Preşedintele CJT, Dan Ioan Şipoş, a anunţat, astăzi, faptul că s-a convenit, cu Ministerul Apărării Naţionale, asupra soluţionării trecerii unui teren de 9 hectare (cazarma Giroc), din domeniul public al statului şi administrarea MAN în domeniul privat al judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş. Terenul este destinat construcţiilor de locuinţe prin ANL. Nota de fundamentare a fost semnată de către liderul CJT, Dan Ioan Şipoş şi prefectul de Timiş, Horia Ciocârlie, şi a fost transmisă Ministerului Apărării Naţionale, care va promova o hotărâre de Guvern, în acest sens.

Acţiunea iniţiată de către preşedintele Dan Ioan Şipoş, 'Primăvara unui Timiş curat', este în plină desfăşurare. Până la această oră, 23 de consilii locale au transmis CJT planurile de măsuri, preconizate a se desfăşura până la Sărbătorile de Paşti, care cuprind sarcinile ce revin agenţilor economici, instituţiilor publice şi cetăţenilor, dar şi sancţiunile în caz de nerespectare a legislaţiei, în speţă a Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002.

Proiectul Statutului judeţului Timiş intră, astăzi, în ultima comisie de specialitate a CJT, pentru amendamente finale. Până la viitoarea şedinţă de Consiliu, se vor lua măsuri pentru operarea acestora şi pentru elaborarea formei finale. Statutul judeţului Timiş va fi un document complex, care cuprinde date despre populaţie, economie, cultură, activităţi administrative etc şi, conform ultimelor amendamente, un capitol nou, referitor la date istorice complete, legate de evoluţia din vestul ţării.

Direcţia de drumuri judeţene a CJT şi-a stabilit priorităţile pentru luna aprilie, privind activităţile de întreţinere-reparaţii drumuri locale din judeţ. Valoarea sumelor alocate, pe luna aprilie, este de 21 miliarde lei, din care 16 miliarde sunt din bugetul CJT, iar 5 miliarde sunt de la bugetul de stat.

Serviciul de avizare şi disciplina în construcţii din CJT a remis, în luna martie, 42 autorizaţii de construire şi 147 certificate de urbanism

Vineri, în faţa sediului Consiliului Judeţean Timiş, va fi arborat steagul NATO, în cadrul unei manifestări oficiale, girate de către preşedintele Dan Ioan Şipoş. De asemenea, Ansamblul Banatul va oferi un spectacol în Piaţa Operei din Timişoara.

domeniu: