Din ianuarie 2008, se modifică preţul permiselor de şedere permanentă şi temporară

Începând cu data de 3.1.2008, străinii vor plăti pentru un permis de şedere 252 lei, faţă de 394,25 lei, preţul actual al acestui document.

Permisul de şedere este documentul de identitate care se eliberează cetăţenilor străini aparţinând statelor din afara Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. Documentul atestă şederea legală în România a acestor cetăţeni pe anumite perioade, precum şi scopul pentru care li s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul ţării noastre

Cetăţenii străini pot primi drept de şedere temporară sau permanentă în România în următoarele scopuri: desfăşurarea de activităţi economice, profesionale, comerciale, umanitare, religioase, angajare, studii, reîntregirea familiei.

Dreptul de şedere permanentă se acordă cetăţenilor străini care au o şedere legală şi neîntreruptă pe teritoriul ţării noastre de minim 5 ani şi care şi-au stabilit domiciliul în România. Permisul de şedere permanentă care se eliberează acestei categorii de străini are o valabilitate de cinci ani şi se reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă.

domeniu: 
categorie: