Evaluarea activităţii Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă pe semestrul I

Analiza rezultatelor măsurilor întreprinse de către instituţiile ce compun Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, în primul trimestru al anului 2004, relevă menţinerea la un nivel scăzut a gradului de ameninţare teroristă la adresa securităţii naţionale a României. Astfel, pe lângă riscurile latente conturate de prezenţa şi activitatea non-operativă pe teritoriul naţional a nucleelor unor organizaţii fundamentalist-islamice se înregistrează constant activităţi adiacente fenomenului terorist pe care astfel de structuri le angajează sau le favorizează, îndeosebi prin apelul la facilităţile pe care le oferă fenomenul migraţiei ilegale.

Cu toate acţiunile de contracarare întreprinse pe plan intern şi internaţional pentru diminuarea acestui fenomen (incluzând loviturile primite de organizaţiile islamice radicale, printre care şi reţeaua Al Qaida, în Afganistan şi Irak, dar şi în alte zone ale lumii), se înregistrează o amplificare semnificativă a fenomenului menţionat. În acest context, măsurile informativ-operative întreprinse au relevat existenţa unor legături între elemente aflate în tranzit pe teritoriul naţional şi organizaţii teroriste active în diferite zone ale globului, inclusiv cu reţeaua Al Qaida.

Recentul atentat de la Madrid, cât şi declaraţiile jihadiste, de ultimă oră, ale liderilor unor organizaţii teroriste internaţionale sunt de natură să potenţeze creşterea nivelului de ameninţare pe plan internaţional, cu influenţe previzibile şi asupra securităţii naţionale a României.

Menţinerea influenţei chemării Al Qaida la Jihadul global - în scopul realizării unei coordonări operaţionale pe plan internaţional - este pusă pregnant în evidenţă de faptul că grupările radicale islamice, chiar dacă par să opereze autonom, aderă la jihadism şi tind să-şi aleagă, în funcţie de locul de amplasare, ţinte uşor de lovit.

Generalizarea interpretării extremiste a islamului se face simţită, într-o măsură redusă, şi în ţara noastră, tendinţă care se află permanent în atenţia autorităţilor române, în scopul contracarării.

În acest context, Serviciul Român de Informaţii angajează permanent, în cooperare cu instituţiile din componenţa Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, măsuri specifice de control ofensiv asupra ariilor de interes, care au ca finalitate descurajarea oricăror intenţii sau acţiuni de natură să favorizeze manifestări teroriste pe teritoriul naţional.

În primul trimestru al anului 2004, Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, a acţionat conform competenţelor legale, prin metodele şi mijloacele specifice care îi stau la dispoziţie, asupra a 64 de persoane rezidente pe teritoriul naţional, suspecte de legături cu reţele teroriste radicale, inclusiv Al Qaida.

Aceste măsuri au constat în declararea ca persoane indezirabile pentru România, nepermiterea intrării în ţară sau întreruperea dreptului de şedere a unor străini suspecţi de a fi implicaţi în activităţi cu relevanţă în plan terorist.

De asemenea, au fost întreprinse măsuri de disrupere a activităţilor desfăşurate de persoane suspecte de terorism, cât şi în planul limitării preocupărilor de finanţare a unor organizaţii teroriste.

Aspectul transfrontalier al terorismului modern impune cu necesitate intensificarea cooperării internaţionale în domeniu, Serviciul Român de Informaţii angajându-se ferm în controlarea mediilor de interes ce se pot constitui în baze de sprijin pentru organizaţiile teroriste internaţionale, inclusiv sub aspectul monitorizării activităţilor de emisariat, derulate de membrii acestora.

Luând în considerare rezultatele evaluării situaţiei operative interne în domeniul antiterorism, informaţiile disponibile şi evenimentele internaţionale recente estimează existenţa unui risc scăzut de producere pe teritoriul naţional a unui atentat terorist.

domeniu: 
categorie: