Expoziţie naţională zootehnică la Mangalia

În organizarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu participarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, Direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară Constanţa şi a unor instituţii şi organizaţi centrale, cum sunt Jockey Club Român, Institutul Pasteur, banca comercială Raiffeisen Bank, S.N. „Cai de rasă”, Clubul Câinilor Ciobăneşti din România, Radio „Contact”, Bere „SILVA” şi altele, în ziua de 24 august 2002, în găzduirea hipodromului din Mangalia, al hergheliei din aceeaşi localitate, a avut loc o expoziţie naţională zootehnică. În cadrul acesteia, au fost prezentate efective de
taurine, din rasa „Bălţată cu Negru Românească”, ovine din rasele „Oaia cu
cap negru de Teleorman”, linii specializate pentru producţia de carne şi de
lapte, create în cadrul institutului de profil, de la Palas - Constanţa,
precum şi rase pure şi hibrizi comerciali din rasele de porcine „Marele alb”
şi „Landrace”. Au fost expuşi şi armăsari pepinieri din rasele Semigreu
românesc, Trăpaş românesc, Calul de Sport Românesc, Lipitan, Pur Sânge
Englez şi Pur Sânge Arab, precum şi alţi cai ai proprietarilor particulari.
Marea majoritatea a exemplarelor prezente la expoziţie au fost proprietatea
fermierilor privaţi.
Pentru prima data, în cadrul unei expoziţii de animale de reproducţie cu
înaltă valoare genetică s-au organizat licitaţii şi tranzacţii comerciale,
efectivele expuse, fiind cumpărate de alţi fermieri prezenţi, urmare a
valorii zootehnice deosebite a animalelor.
Au prezentat animale crescătorii din judeţele : Constanţa, Tulcea, Călăraşi
şi Ialomiţa.
Cele mai valoroase exemplare de taurine, ovine, porcine şi cabaline au
fost recompensate cu cupe, diplome şi premii în banii, ca răsplată pentru
eforturile remarcabile ale crescătorilor expozanţi, în dezvoltarea
zootehniei, al cărui proces de redresare a început, înregistrându-se, în
ultimele 4-5 luni, pe plan naţional, creşterii ale efectivelor de animale şi
ale producţiilor ce se obţin de la acestea.
În cadrul manifestărilor zootehnice de la Mangalia, a urmat un concurs de
Călărie Obstacole pentru amatori, organizat de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor în memoria Doctorului Vicenţiu Pop, fost inspector
în cadrul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, cel care a relansat
competiţiile de Călărie Obstacole amatori în România, după 1990.
Cu acelaşi prilej au avut loc alergări ale cailor de galop, din rasele Pur
Sânge Englez, Pur Sânge Arab şi Calul de Sport Românesc la care au luat
parte 42 de cai, din care 26 exmplare (62%), proprietate a unor crescători
privaţi. În cadrul celor 5 reuniuni de alergări, una a constituit-o Marele
Premiu al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a fost
câştigat de iapa Blanca, în vârstă de 3 ani, proprietate a Hergheliei din
Cislău, condusă de călăreţul V. Spătaru. Toate cele 5 alergări ale cailor de
galop, se înscriu ca o etapă, în testarea şi aprecierea valorilor genetice
ale efectivelor de cai de curse din România, în baza cărora se face
ierarhizarea acestora.
S-a mai alergat în cadrul premiului acordat de Institutul Pasteur,
câştigat de iapa de 4 ani „Siglavy-Bagdady XIV-48”, proprietatea a
Transagrosen, al premiului Jockey Club Român, câştigat de armăsarul de 5 ani
Cascador, proprietate a Hergheliei Octavia şi al premiului Agentiei
Nationale Sanitare Veterinare, câştigat de armăsarul de 4 ani Piticu,
proprietate şi condus excelent de Monica Holdiş, o tânără cu reale calităţi
sportive şi neasemuită dragoste pentru cal.
Deosebit de atractivă a fost Etapa din Campionatul Naţional al Câinilor
Ciobăneşti Româneşti, exemplarele prezentate în cadrul expoziţiei trezind
admiraţia celor prezenţi la acest eveniment deosebit, consumat în cadrul
manifestărilor zootehnice, de pe hipodromul din Mangalia.
La asigurarea succesului manifestărilor zootehnice, care au avut loc în
data de 24 august 2002, pe hipodromul din Mangalia, a contribuit un numeros
public, constituit din crescători de animale, specialişti în domeniu,
senatori, deputaţi, alte oficialităţi centrale şi teritoriale, reprezentaţi
ai mass-media, precum şi numeroşi turişti, ce-şi petrec zilele de odihnă, în
frumoasele staţiuni, de pe litoralul românesc al Mării Negre.
Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu
recunoştinţă, adresează întreaga sa gratitudine tuturor : expozanţi,
concurenţi, sponsori, organizatori, mass-media şi, nu în ultimul rând,
spectatorilor, iubitori ai zootehniei, pentru contribuţiile aduse, la
reuşita unei acţiuni naţionale, de interes.

domeniu: 
categorie: