Facilităţi la transport la Timişoara pentru pensionari şi elevi

Pe fondul numeroaselor probleme sociale şi în contextul unor posibilităţi noi de colaborare cu reprezentanţii conducerii RATT, în colaborare cu Biroul Transport din cadrul Primăriei şi cu Valentin Moldovan, consilier local, alaltăieri a fost supus atenţiei Consiliului Local Timişoara un proiect de hotărâre care vizează acordarea unor facilităţi pentru pensionari şi elevi, informează Gheorghe Ciuhandu, primarul municipiului. Pe baza mandatului dat de CLT se va semna un protocol între Primăria Timişoara şi RATT privind cuantumul şi forma de acordare a acestor facilităţi.

Intenţia este aceea de a sprijini aceste categorii sociale în limita disponibilităţilor bugetare ale municipalităţii şi de a simplifica procedura de acordare a acestor facilităţi.

domeniu: