Forumul Democrat al Germanilor din România - protocol cu PSD

Avand in vedere rezultatele pozitive ale colaborarii pe probleme punctuale
intre... Avand in vedere rezultatele pozitive ale colaborarii pe probleme punctuale
intre Partidul Social Democrat si Forumul Democrat al Germanilor din
Romania;
- Tinand seama de efectele benefice ale colaborarii
PSD-F.D.G.R. din anul 2001 si pana in prezent asupra realizarii unor
deziderate majore ale intregii societati romanesti;
- Considerand ca mentinerea stabilitatii politice din tara noastra are o
importanta fundamentala pentru accelerarea procesului de integrare europeana
si euroatlantica;
- Fiind constienti de necesitatea intensificarii eforturilor pentru
indeplinirea criteriilor de aderare, atat din perspectiva primirii Romaniei
in NATO, pre***** si in scopul accelerarii negocierilor cu Uniunea Europeana;
- Avand in vedere cerinta urgentarii reformei politice si institutionale,
continuarea procesului de descentralizare, accelerarea privatizarii si
dezvoltarea infrastructurii in toate zonele tarii;
- Fiind constienti ca in Romania exista cadrul juridic, vointa politica si
premise reale pentru finalizarea si incheierea amplului proces de
solutionare a problemelor proprietatii, inmanarea titlurilor de
proprietate pentru fondul funciar si forestier, retrocedarea, in natura sau
prin despagubiri, a imobilelor nationalizate;
- Luand in considerare vointa comuna a partilor de asigurare a
stabilitatii sociale prin masuri eficiente de protectie si solidaritate
sociala;
- Apreciind ca prin colaborarea PSD-F.D.G.R. se obtine o imbunatatire a
relatiilor dintre majoritate si minoritatile nationale din Romania;
- Pornind de la faptul ca minoritatile reprezinta o avutie culturala si
spirituala pentru intreaga tara, considerand ca din respectarea si largirea
drepturilor minoritatilor nationale nu rezulta restrangerea drepturilor
majoritatii romanesti, ci asigurarea egalitatii de sanse a tuturor
cetatenilor tarii;
- Exprimandu-si vointa ca prin colaborarea lor sa contribuie la o
convietuire armonioasa a diferitelor etnii din tara noastra, pre***** si la
izolarea politica a fortelor extremist-populiste;
- Avand in vedere ca partile semnatare isi propun pastrarea, exprimarea
si dezvoltarea identitatii etnice a tuturor minoritatilor nationale din
Romania, inclusiv a celei germane, in conformitate cu Constitutia Romaniei,
Conventia Europeana a drepturilor omului, Conventia-cadru pentru protectia
minoritatilor nationale, Carta europeana a limbilor regionale sau
minoritare, Carta europeana a autonomiei locale;
- Constienti de consecintele pozitive ale colaborarii dintre partile
semnatare pe plan international, care a constituit un element important
atat in eliminarea obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care
calatoresc in spatiul Schengen, cat si pentru accelerarea procesului de
integrare a Romaniei in NATO,

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA isi
manifesta vointa de a continua si dezvolta colaborarea lor in perioada
2002-2004, in vederea accelerarii reformelor economice, stoparii saraciei,
combaterii coruptiei si a criminalitatii, respectarii drepturilor omului,
intensificarii eforturilor pentru integrarea in structurile NATO si Uniunea
Europeana.

IN ACEST SCOP, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
DIN ROMANIA INCHEIE PREZENTUL PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU PERIOADA 2002 -
2004:

I. CU PRIVIRE LA RELATIILE POLITICE DINTRE PSD-F.D.G.R.
1. PSD si F.D.G.R. – formatiuni politice responsabile fata de destinele
tarii – vor colabora permanent la nivelul conducerilor centrale,
informandu-se reciproc asupra problemelor prioritare.
2. PSD si F.D.G.R. se angajeaza sa sustina, in relatiile lor internationale,
interesele fundamentale ale Romaniei, politica externa a Guvernului de
integrare europeana si euroatlantica, asigurandu-se o informare reciproca
prealabila asupra problemelor deosebite.
3. Partile semnatare convin ca reprezentantii lor sa aiba posibilitatea de a
participa, in calitate de invitati, la reuniunile nationale ale celor doua
formatiuni politice.
4. PSD si F.D.G.R. stabilesc sa se realizeze o informare operativa in
legatura cu analizele si hotararile adoptate de organele executive centrale
ale celor doua formatiuni politice in probleme de interes comun.
5. Partile semnatare vor realiza de comun acord schimburi de experienta,
dezbateri si simpozioane pe diferite teme ale activitatii politice,
economice si sociale.
6. Cele doua formatiuni politice vor continua sa acorde o atentie
prioritara tematicii privind protectia minoritatilor nationale, dezvoltarea
institutionala si legislativa a problematicii acestora.
- Se vor largi, in continuare, conditiile pentru asigurarea dreptului
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale de a-si pastra si dezvolta
identitatea etnica, astfel incat sa se poata manifesta pe deplin in sfera
culturii, religiei, educatiei, invatamantului si vietii publice.
- Se va acorda o atentie deosebita problemelor comunitatilor minoritare
din localitatile unde ponderea lor este mica in raport cu populatia
majoritara.
- Se va acorda atentie sumei alocate de Ministerul Informatiilor Publice
minoritatii germane pentru sprijinul activitatilor proprii. Aceasta suma
trebuie sa reflecte numarul membrilor comunitatii pre***** si numarul
organizatiilor locale.
7. PSD si F.D.G.R. vor actiona pentru aplicarea corecta a Tratatului dintre
Romania si R.F. Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in
Europa.
8. Partile semnatare solicita birourilor de presa ale celor doua formatiuni
politice sa organizeze, atunci cand este cazul, conferinte de presa comune
si sa difuzeze comunicate, stabilite de comun acord, pentru informarea
corecta si operativa a opiniei publice.

II. IN LEGATURA CU COLABORAREA LA NIVEL PARLAMENTAR INTRE PSD-F.D.G.R.
1. PSD si F.D.G.R. cer deputatilor si senatorilor reprezentand cele doua
formatiuni politice sa conlucreze activ si permanent pentru adoptarea
actelor normative din Programul legislativ, in scopul alinierii la
reglementarile Uniunii Europene.
2. Grupul parlamentar PSD din Camera Deputatilor va desemna din conducerea
sa un deputat care va avea consultari saptamanale sau ori de cate ori este
nevoie cu deputatul reprezentand F.D.G.R., in vederea stabilirii
prioritatilor si punctelor de vedere coerente la proiectele de legi aflate
in dezbaterea Parlamentului. Cei doi deputati vor realiza un schimb de
informatii si documente in legatura cu diverse proiecte de acte normative.
3. La nivelul Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele
minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, deputatii reprezentand cele
doua formatiuni politice vor asigura conlucrarea stransa si eficienta in
discutarea si aprobarea operativa a proiectelor de acte normative.
4. PSD si F.D.G.R. cer deputatilor si senatorilor reprezentand cele doua
formatiuni politice sa colaboreze sustinut, in cadrul grupurilor de
prietenie pre***** si in cazul unor intalniri bilaterale cu reprezentanti ai
R.F. Germania si Austriei, in vederea promovarii intereselor tarii noastre
in plan international.

III. CU PRIVIRE LA SUSTINEREA GUVERNULUI IN APLICAREA PROGRAMULUI SAU DE
GUVERNARE.
1. PSD si F.D.G.R. se angajeaza sa sustina Executivul in aplicarea
Programului sau de guvernare – adoptat de Parlamentul Romaniei, a Planului
de actiuni 2002, pre***** si a strategiilor de dezvoltare economica si sociala
la nivel national, regional si local.
2. In domeniul accelerarii reformei economice, PSD si F.D.G.R. vor lua
masurile guvernamentale si parlamentare necesare pentru asigurarea cresterii
economice sustinute.
- Se va analiza gradul de fiscalitate si in baza programului de guvernare
se vor cauta solutiile de reducere a acestuia.
- Se va accelera ritmul privatizarii societatilor comerciale cu capital
majoritar de stat din industrie si agricultura.
- Va fi demarat procesul de restructurare temeinica a sectorului
energetic.
- Se va actiona pentru reducerea blocajului financiar existent in
economie.
- Se va analiza posibilitatea ca la elaborarea proiectului bugetului de
stat pe anul 2003 un anumit procent din cota ce va fi aprobata de Parlament
drept cheltuiala deductibila din impozitul pe profit, sa poata fi orientat
pentru sprijinirea unor institutii sau activitati culturale, de invatamant,
religioase, de binefacere, asociatii sportive.
- Vor fi sprijinite intreprinderile mici si mijlocii prin asigurarea de
resurse financiare pentru a accede la diferite programe, de exemplu prin
fundatiile F.D.G.R.
- Cele doua formatiuni vor sustine infiintarea Agentiei Romane pentru
Investitii.
- Vor fi sprijinite investitiile acordandu-se o atentie deosebita
investitiilor straine, mai ales a celor care au la baza capital german sau
austriac.
- Vor fi sprijinite investitiile in constructiile de locuinte.
- Va fi amendata legislatia in domeniul contractelor comerciale in scopul
intaririi responsabilitatii partilor contractante.
- Se va finaliza proiectul de lege privind organizarea si functionarea
cooperatiei (decembrie 2002).

3. Partile semnatare vor actiona pentru finalizarea procesului de
retrocedare a proprietatilor.
- Pe baza unui program national, se va actiona pentru incheierea, in linii
generale, a inmanarii titlurilor de proprietate pentru fondul funciar si
fondul forestier pana la 31 decembrie 2002. Membrii comunitatii germane vor
fi tratati nediscriminatoriu. Pamantul va fi retrocedat in natura; doar unde
acest lucru nu este posibil se va recurge la despagubire.
- Se va adopta Legea privind acordarea de despagubiri pentru imobilele
solicitate si care nu pot fi restituite in natura conform prevederilor Legii
nr.10/2001 (octombrie 2002) tinand seama si de punctul de vedere al F.D.G.R.
exprimat in cadrul unor consultari prealabile.
4. In domeniul descentralizarii administratiei publice, Partidul Social
Democrat si Forumul Democrat al Germanilor din Romania vor actiona pentru
continuarea masurilor de descentralizare dupa ***** urmeaza:
- Se vor acorda resurse financiare suficiente autoritatilor locale pentru
a putea asigura calitatea serviciilor si functionarea institutiilor care au
trecut in subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale.
- Se va continua sustinerea echitabila din bugetul de stat a unitatilor
administrativ-teritoriale locuite de minoritatile nationale. In acest sens
ministerele de resort vor sprijini proiectele de infrastructura si alte
proiecte pentru aceste zone.
· Se va continua majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit
destinate finantarii consiliilor locale.
· Se va mari, in continuare, procentajul sumelor ramase la nivelul
autoritatilor publice locale din impozitul de venit si din alte surse, prin
legea anuala a bugetului de stat.
- Se va finaliza aplicarea prevederilor Legii nr.213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu referire la
patrimoniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale (30
iunie 2002).
- Se va monitoriza modul de aplicare a Legii administratiei publice locale
nr.215/2001 si a normelor metodologice.
- Se vor lua masuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor art.38
lit. „u” din Legea nr.215/2001 privind actiunea de atribuire sau de
schimbare de denumiri de strazi, piete si obiective de interes public local.
- Se va abroga Decretul-Lege nr.100/1990.
- Se vor stabili competente pentru autoritatile publice locale in atribuirea
sau schimbarea denumirii institutiilor de invatamant preuniversitar din
unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
F.D.G.R. va continua sa intermedieze programe de parteneriate locale si
regionale intre localitati din Romania, Germania si Austria.

5. PSD si F.D.G.R. vor acorda o atentie speciala protectiei sociale.
- Se va actiona consecvent pentru aplicarea prevederilor Legii privind
venitul minim garantat.
- Se va asigura implementarea corecta a Legii nr.189/2000 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice.
- Se va asigura indexarea diferentiata a pensiilor, acordandu-se
prioritate pensiilor mici.
- Se va continua procesul de recorelare a pensiilor pentru diminuarea
dezechilibrelor acumulate din anii anteriori.
- Se va stabili si plata pensiei intr-un termen cat mai scurt de la data
depunerii cererilor de pensionare.
- Se va asigura sustinerea din punct de vedere institutional si financiar
a caminelor-spital realizate si intretinute cu sprijin german si austriac
(ex Adam Müller Guttenbrunn Timisoara; Dr Carl Wolff Sibiu etc.)
- Se va crea un sistem mai avantajos de creditare pentru tinerii
absolventi in vederea obtinerii unei locuinte.
6. In domeniul sanatatii, PSD si F.D.G.R. vor actiona pentru aplicarea
strategiilor si programelor nationale de imbunatatire efectiva a starii de
sanatate a populatiei:
- F.D.G.R. va continua sa sustina reforma sistemului sanitar din Romania
prin continuarea campaniei de strangere de fonduri din spatiul german si
intermedierea unor programe de schimb de experienta pe diferite planuri;
7. In domeniul invatamantului, PSD si F.D.G.R. stabilesc urmatoarele:
- Sustinerea si dezvoltarea cadrului institutional al invatamantului, pe
specialitati si niveluri de instruire – primar, gimnazial, liceal si
universitar.
- Continuarea procesului de descentralizare si de dezvoltare a autonomiei
institutionale.
- Corelarea obiectivelor generale ale invatamantului cu cerintele reale ale
pietei fortei de munca.
- In invatamantul superior:
- Se va incuraja infiintarea de noi linii de studii in limba germana la
Universitatile de stat din Romania, cu respectarea prevederilor Legii
invatamantului;
F.D.G.R. se angajeaza sa:
- intermedieze colaborari intre universitati romane si germane respectiv
austriece,
- sa sustina cresterea numarului de burse acordate studentilor romani in
Germania si Austria,
- sa sustina schimburi de experienta si programe de formare continua pentru
cadre didactice universitare in Germania si Austria.
- In invatamantul preuniversitar:
· In cadrul invatamantului de stat, conform art.121 din Legea
invatamantului si in spiritul recomandarilor specifice ale Consiliului
Europei se va asigura studierea limbii germane, in functie de solicitarile
concrete si reale.
· La reorganizarea retelei scolare se va lua in considerare si parerea
specialistilor care reprezinta interesele minoritatilor nationale. Nu se va
reduce numarul claselor, sectiilor si unitatilor cu limba de predare germana
si se vor cauta modalitati de extindere in continuare a unitatilor cu limba
de predare germana.
· Se va asigura prezenta specialistilor din randul minoritatilor
nationale la procesul de elaborare a reglementarilor privind reforma
invatamantului.
· Se va acorda sprijinul financiar necesar, prin bugetul Ministerului
Educatiei si Cercetarii pre***** si a Ministerului Informatiilor Publice,
privind elaborarea si editarea manualelor scolare din invatamantul in
limbile minoritatilor nationale.
- F.D.G.R. se angajeaza sa:
- intermedieze colaborari intre unitati de invatamant romane si germane
respectiv austriece,
- sa sustina cresterea numarului de burse acordate elevilor romani in
Germania si Austria, sa intermedieze colaborari intre scoli romane si
germane, respectiv austriece,
- sa sustina schimburi de experienta si programe de formare continua pentru
cadre didactice preuniversitare din invatamantul cu limba de predare materna
germana in Germania si Austria;
- sa actioneze pentru continuarea programelor de sprijinire a invatamantului
in limba materna – germana – de catre guvernele Germaniei si Austriei prin
detasarea de cadre didactice in Romania;
F.D.G.R. va continua sprijinirea dotarii unitatilor de invatamant cu predare
in limba germana din fonduri alocate de catre statul german, respectiv
austriac, sau persoane juridice si fizice din cele doua state.
PSD va sprijini integrarea completa a Centrului de perfectionare a cadrelor
didactice de la Medias ca o structura a MEC, cu toate drepturile si
obligatiile care decurg din aceasta.

8. In domeniul mass-media, PSD si F.D.G.R. convin urmatoarele:
- PSD va sustine demersurile F.D.G.R. in sensul pastrarii sau eventual
extinderii emisiunilor radio-TV in limba germana;
- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va analiza si
solutiona dezvoltarea retelelor de antena in perspectiva interconectarii
programelor de radio si televiziune in limba germana, astfel incat sa se
realizeze o coerenta sporita a acestora la nivel local si regional.
- Se va asigura dezvoltarea si extinderea retelei terestre de emisie a
TVR 2 pentru a putea fi receptionata in toate judetele tarii.
- PSD va sprijinii F.D.G.R. in sustinerea unicului cotidian de limba
germana din Romania - Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.
9. PSD si F.D.G.R. vor colabora si in alte domenii importante, astfel:
- Se vor lua masuri pentru sprijinirea cultelor religioase in ceea ce
priveste conservarea, in conditii optime, a lacaselor de cult, acordarea de
asistenta financiara si urgentarea retrocedarii unor cladiri care au
apartinut cultelor religioase. Imobilele incluse in ordonante de urgenta,
vor fi puse in posesie.
- Se va asigura infiintarea cat mai urgenta a structurilor institutionale
privind aplicarea Legii pentru inlaturarea oricaror forme de discriminare,
cu participarea in structurile acestora a unor reprezentanti ai minoritatii
germane.
- Se va infiinta Institutul pentru studierea problemelor minoritatilor
nationale; in cadrul acestui institut se vor coopta si un numar de
specialisti la propunerea F.D.G.R. (31 iulie 2002).
- Se va ratifica intr-o forma adecvata „Carta europeana a limbilor
regionale sau minoritare” (31 decembrie 2002).
- Se va asigura finantarea echitabila a editurilor si publicatiilor in
limbile minoritatilor nationale, pre***** si a evenimentelor culturale.
- Se va asigura prezenta cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in
functiile decizionale ale structurilor institutionale atat la nivel
national cat si la nivel local, acolo unde comunitatea germana are o pondere
semnificativa.
- Se va infiinta un institut de etnografie care are drept scop cercetarea
istoriei, obiceiurilor si celorlalte aspecte legate de minoritatea germana
din Romania.
- Se va analiza punerea la dispozitie F.D.G.R. a unor sedii in regim de
inchiriere cu posibilitate de cumparare ulterioara (de ex. la Galati,
Piatra-Neamt, Craiova).
- Se va clarifica statutul unor muzee de importanta pentru minoritatea
germana (de. ex. Petresti, jud. Satu Mare) si se vor continua investitiile
incepute in acelasi domeniu (de. ex. muzeul Carei, jud. Satu Mare)
- in cazul Sibiului, primarul va fi sprijinit in toate demersurile pe care
le initiaza in interesul municipiului Sibiu. Acest punct va fi detaliat cu
organizatia PSD locala.

IV. IN LEGATURA CU CONLUCRAREA PSD - F.D.G.R. LA NIVEL JUDETEAN.
1. Pe baza si in spiritul colaborarii pozitive dintre PSD si F.D.G.R. la
nivel national, filialele judetene ale celor doua formatiuni (acolo unde
este cazul) vor incheia, in termen de 30 de zile, protocoale proprii privind
conlucrarea pe perioada 2002 - 2003 la nivel judetean si local.
- Aceste protocoale la nivel judetean se vor incheia numai cu acordul
prealabil al Comisiei de Evaluare a Protocolului la nivel national.
2. PSD si F.D.G.R. cer tuturor filialelor judetene sa realizeze o buna
conlucrare in plan teritorial, iar consilierii locali si judeteni sa adopte
hotarari in conformitate cu legile tarii si in interesul contribuabilor din
localitatile respective.
3. PSD si F.D.G.R. cer autoritatilor locale sa adopte masuri pentru:
- Stabilirea unor prioritati de restaurare a monumentelor istorice care
reprezinta valori importante ale culturii germane din Romania.
4. Conducerile filialelor PSD si F.D.G.R. din judete au obligatia de a se
intalni trimestrial sau dupa caz la cererea uneia dintre parti, impreuna cu
conducerile administrative si parlamentarii din judetele respective pentru a
analiza si stabili prioritatile judetelor.
5. Partile semnatare vor solicita filialelor lor judetene sa se implice
serios pentru determinarea consiliilor locale si primarilor sa-si faca
datoria potrivit mandatului incredintat, sa asigure apropierea
administratiei fata de cetatean, sa creasca calitatea si operativitatea
serviciilor publice fata de contribuabili.

V. CU PRIVIRE LA EVALUAREA REALIZARII PREVEDERILOR PROTOCOLULUI PE PERIOADA
2002 - 2003.

1. PSD si F.D.G.R. hotarasc sa infiinteze Comisia de Evaluare a protocolului
alcatuita din cate 5 reprezentanti ai fiecarei parti a celor doua
formatiuni politice.
- Comisia de Evaluare a Protocolului, condusa de
2 copresedinti, se va intruni trimestrial si va dezbate problemele legate de
indeplinirea obiectivelor incluse in prezentul Protocol.
- Cu ocazia analizei colaborarii la nivel local, vor fi invitati si
reprezentantii organizatiilor teritoriale respective.
2. Comisia de Evaluare va informa lunar conducerile executive ale PSD si
F.D.G.R. in legatura cu stadiul si modul de solutionare a obiectivelor
cuprinse in Protocol.
3. La nivelul judetelor care incheie protocoale intre filialele PSD si
F.D.G.R. se vor constitui comisii de evaluare la nivel judetean.
4. F.D.G.R. va sprijini, in continuare, toate demersurile parlamentare si
guvernamentale care accelereaza integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si
in NATO.
5. P.S.D. se angajeaza sa consulte de fiecare data, in prealabil, Forumul
Democrat al Germanilor din Romania in problemele majore de politica interna
si externa a Romaniei.
6. Partile semnatare vor analiza, semestrial, la nivelul conducerilor
celor doua formatiuni politice, obiectivele cuprinse in Protocol – pe baza
informarilor prezentate de catre Comisia de Evaluare, stabilind masurile
care se impun.

domeniu: 
categorie: 
Autor: