Guvernul a aprobat legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi a fost aprobat în şedinţa de joi a Guvernului. Noutăţile se referă la tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, la celeritatea desfăşurării procesului penal, la sporirea garanţiilor procesuale în domeniul drepturilor fundamentale ale omului, la instituirea unor noi modalităţi de asigurare a imparţialităţii judecătorilor şi procurorilor în cauzele penale, la creşterea eficienţei urmăririi penale prin sporirea rolului procurorului în supravegherea actelor efectuate de organele de cercetare penală.

Proiectul instituie soluţii consacrate prin decizii recente ale Curţii Europene a Drepturilor Omului şi ale Curţii Constituţionale. De exemplu, a fost restrânsă competenţa instanţelor militare la infracţiunile săvârşite de civili în timp de război. „Am modificat textul privind arestarea preventivă din Codul de procedură penală astfel încât să fie în perfect acord cu art. 5 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale” , a declarat ministrul Justiţiei, Monica Macovei. Organul judiciar poate lua această măsură numai cu caracter excepţional. De asemenea, s-a prevăzut o limită maximă a desfăşurării urmăririi penale de 6 luni cu învinuitul/inculpatul în stare de arest preventiv.

S-a prevăzut posibilitatea pentru judecător ca, respingând propunerea de arestare preventivă, să dispună luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea, atunci când sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.

„O altă modificare se referă la măsurile de siguranţă de obligare la tratament medical şi internare medicală, iar aici am introdus obligativitatea pentru instanţa de judecată, care decide ca o persoană să stea, de pildă, într-un spital psihiatric, să se bazeze pe un raport medical şi să evalueze, la un anumit interval de timp, starea de sănătate a persoanei respective. Până acum, persoanele aflate în astfel de situaţii erau, practic, într-o situaţie de uitare, în spitalele psihiatrice” a declarat ministrul justiţiei.

„În ceea ce priveşte, concret, activitatea procurorului s-a eliminat confirmarea rechizitoriului de către procurorul şef. A fost necesară această modificare din proastă experienţă practică când, de pildă, un procuror şef ţinea luni de zile, sau, în fine, un timp îndelungat, un rechizitoriu fără să îl confirme, fără să îl infirme, practic îl bloca” a precizat ministrul Monica Macovei.

De asemenea, a fost eliminată posibilitatea restituirii de către instanţa de judecată a cauzelor la procuror, pentru completarea urmăririi penale. „Această restituire pentru completarea urmăririi penale a fost folosită de cele mai multe ori ca o modalitate de a ascunde o achitare. Deci ori sunt probe, ori nu sunt probe. Dacă nu şi-a făcut treaba bine procurorul, şi nu a făcut bine urmărirea penală, atunci soluţia este de achitare” a subliniat ministrul.

S-a renunţat la o procedură specială pentru o categorie de infracţiuni considerate cu un grad mai mic de periculozitate (ameninţarea, loviri sau alte violenţe, vătămare corporală, abuz de încredere, insulta sau calomnia, tulburarea de posesie) în condiţiile în care sesizările erau adresate direct la instanţa de judecată, fără o cercetare prealabilă de către organul de cercetare penală. Acest fapt îngreuna activitatea instanţelor cu cauze ce se soluţionau în multe cazuri cu încetarea procesului penal ca urmare a retragerii plângerii de către partea vătămată sau împăcarea părţilor. Statistic, din numărul de dosare penale soluţionate în cursul anului 2004, acest gen de cauze au reprezentat circa o treime, dintre care mai mult de jumătate s-au soluţionat ca urmare a retragerii plângerii de către partea vătămată sau împăcarea părţilor.

Alte două modificări vor avea ca efect scurtarea proceselor.

„Ele au fost determinate de practică care a arătat că sunt situaţii în care se tergiversează procesele penale şi ele se referă la motivele de strămutare şi la instituţia recuzării”, a precizat ministrul justiţiei.

„Au fost restrânse motivele de strămutare, care acum sunt clar precizate. Altă modificare care va duce la scurtarea proceselor este instituţia recuzării. Am eliminat posibilitatea de tergiversare a proceselor penale prin limitarea şi clarificarea instituţiei recuzării. De pildă, nu se poate recuza întreaga instanţă de judecată. Se recuză un judecător, nu judecătorii de la o instanţă de judecată”, a subliniat ministrul Monica Macovei.

„Lucrăm în continuare la un nou Cod de procedură penală”, a precizat ministrul Justiţiei.

Proiectul de Lege transpune în dreptul intern angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Proiectul de Lege va fi transmis la Parlament, în procedură de urgenţă, spre dezbatere şi adoptare.

Proiectul de Lege poate fi consultat pe site-ul Ministerului Justiţiei la adresa www.just.ro .

domeniu: 
categorie: