Guvernul a blocat posturile bugetare până la finele lui 2005

Guvernul a stabilit, printr-o Ordonanţă de Urgenţă aprobată astăzi, măsuri de reducere a cheltuielilor de personal, astfel încât nivelul acestora să reprezinte 5% din PIB, nivel convenit cu FMI. În perioada 1 iulie-31 decembrie 2005 se suspendă acordarea premiilor lunare, cu excepţia premiului anual, pentru toate categoriile de personal din autorităţi şi instituţii publice, indiferent de modul de finanţare.

În aceeaşi perioadă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante la data de 30 iunie 2005, precum şi a celor care se vor vacanta după această dată, din statul de funcţii al autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare a acestora.

Prin excepţie, pot fi ocupate posturile vacante din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană şi posturile din aparatul sistemului judiciar şi celelalte categorii de personal din autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în ceea ce priveşte implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2005 - 2007, a Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005 - 2007 şi a Planului de acţiune aferent.

De asemenea, se vor putea face angajări în cadrul instituţiilor şi autorităţilor nou-înfiinţate.

Pot fi ocupate şi posturile unice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cele din structura Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, posturile diplomatice din cadrul MAE, precum şi posturile pentru care au fost întreprinse formalităţile în vederea ocupării lor.

De asemenea, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante pentru încadrarea promoţiei de absolvenţi din anul 2005 ai instituţiilor de învăţământ proprii, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Ordonatorii de credite au obligaţia să aprobe organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi doar cu condiţia încadrării în fondurile aprobate pentru cheltuielile de personal, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Pentru posturile din domeniul integrării este necesar şi avizul de oportunitate, obţinut în prealabil, de la MIE. De la aceste prevederi sunt exceptate instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru promoţia anului 2005, precum şi autorităţile şi instituţiile publice finanţate din bugetele locale, venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

Prevederile referitoare la acordarea majorării de 6% pentru personalul bugetar se amână până la 1 ianuarie 2006. Măsura are în vedere diminuarea presiunii asupra bugetului de stat. Nu vor mai beneficia de creşterea salarială prevăzută a fi acordate la 1 octombrie 2005: personalul bugetar şi persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică; funcţionarii publici; aleşii locali; personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; personalul din administraţia centrală a MAE şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate; magistraţii şi altE categorii de personal din sistemul justiţiei; personalul din învăţământ, personalul contractual din unităţile sanitare publice; personalul MAI.

domeniu: 
categorie: