Guvernul înăspreşte obligaţiile deţinătorilor luciilor de apă

Deţinătorii de acumulări mici cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală vor avea obligativitatea întocmirii de regulamente de funcţionare în regim de ape mari, care vor trebui aprobate de direcţiile de ape, pentru limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi a pagubelor materiale, conform Ordonanţei de Urgenţă aprobată astăzi în şedinţa de Guvern. În situaţii de avertizare meteo-hidrologică şi în regim de ape mari, exploatarea micilor acumulări se va face conform dispoziţiilor dispeceratului direcţiilor de ape. Acesta poate decide inclusiv cotele de retenţie, pregolirile şi manevrele echipamentului hidromecanic de la aceste acumulări, precum şi alte intervenţii impuse de necesitatea tranzitării şi atenuării viiturilor.

Ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern introduce de asemenea obligativitatea ca exploatarea micilor acumulări să se facă numai cu personal de exploatare calificat şi atestat în domeniul hidrotehnic.

Termenele maxime de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor nu vor depăşi un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe pentru micile acumulări care prezintă risc şi, respectiv, 3 ani pentru celelalte mici acumulări.

La micile acumulări care nu mai dispun de instalaţi hidromecanice funcţionale, din cauza unor intervenţii neautorizate, pregolirea lor se va realiza prin breşe, la propunerea inspectorilor din domeniul gospodăririi apelor şi cu aprobarea autorităţilor publice centrale. De asemenea, acumulările vor fi menţinute goale până la repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor hidrotehnice la capacitatea prevăzută prin proiectul iniţial.

domeniu: 
categorie: