Hotărâre privind reducerea tarifului perceput pentru trecerea navelor prin sectorul Novi Sad

Începând de joi, 1 aprilie, intră în vigoare hotărârea autorităţilor din Serbia şi Muntenegru referitoare la reducerea tarifului perceput pentru trecerea navelor prin sectorul Novi Sad. Aceasta este o măsură de compensaţie pentru deschiderea podului de pontoane instalat în localitate, de la 0,3 euro/ tona-registru la 0,1 euro/ tonă-registru. Această decizie a fost luată în urma desfăşurării, la data de 2
martie 2004, la iniţiativa mai multor state dunărene, printre care şi
România, a unei sesiuni extraordinare a Comisiei Dunării, consacrată
situaţiei navigaţiei în zona Novi-Sad.

Sesiunea respectivă a decis şi înfiinţarea unui grup de experţi
consacrat restabilirii navigaţiei pe Dunăre, format din reprezentanţi ai
statelor membre ale Comisiei, ai Comisiei Europene şi ai Comitetului
Director al Coridorului de Transport nr. VII (Dunărea). Grupul de
experţi va acţiona în direcţia intensificării eforturilor îndreptate
spre finalizarea, la începutul anului 2005, a reconstruirii podului
Sloboda şi, în consecinţă, spre ridicarea definitivă a podului de
pontoane şi restabilirea completă a navigaţiei pe Dunăre. De asemenea,
grupul de experţi va căuta identificarea unor soluţii care să asigure o
deschidere mai frecventă a podului de pontoane până la înlăturarea sa
completă.

După cum se cunoaşte, podul de pontoane a fost instalat de
autorităţile sârbo-muntenegrene în urma evenimentelor militare care au
avut loc în luna aprilie 1999, care au dus la distrugerea podurilor din
oraşul Novi Sad şi întreruperea navigaţiei în regiune. În urma
eforturilor Comisiei Dunării şi ale statelor dunărene, au fost
întreprinse măsuri în vederea deblocării şenalului navigabil al
fluviului în regiunea Novi Sad şi reluării navigaţiei în această zonă,
lucrările de deblocare fiind finalizate în anul 2003. De asemenea, ca
rezultat al demersurilor organizaţiei dunărene, nivelul taxelor pentru
deschiderea podului de pontoane a fost redus în repetate rânduri,
ajungându-se la valoarea mai sus menţionată.

Dat fiind că ţara noastră a fost unul din statele cele mai
afectate din cauza blocării navigaţiei în zona Novi Sad, pierderile
suferite de comunitatea armatorilor şi navigatorilor români fiind foarte
ridicate, România s-a implicat activ în activităţile îndreptate în
direcţia reluării navigaţiei pe fluviu (inclusiv printr-o contribuţie
financiară de 200.000 euro la Fondul internaţional pentru deblocarea
şenalului Dunării). Ţara noastră va continua demersurile îndreptate în
direcţia completei restabiliri a navigaţiei pe fluviu, inclusiv
participând activ la activităţile grupului de experţi constituit în
cadrul Comisiei Dunării, astfel încât Dunărea să poată fi utilizată, din
nou, la întregul său potenţial.

domeniu: 
categorie: