Îmbunătăţirea mediului de afaceri

Ministerul Agriculturii, Alimetatiei si Padurilor aduce la cunostinta
opiniei publice urmatoarele: Pentru imbunatatirea mediului de afaceri a fost adoptata Legea nr.370/2002
pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.76/2001 privind
simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si
autorizarea functionarii comerciantilor, precum si Hotararea Guvernului
nr.573/2002 petru aplicarea procedurilor de autorizare a functionarii
comerciantilor.
La elaborarea actelor normative s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:
-reducerea activitatilor care necesita autorizarea prealabila, cu limitarea
la cele care au impact asupra populatiei si care sunt in concordanta cu
legislatia europeana;
-extinderea aplicarii declaratiilor pe propria raspundere pentru
autorizarea functionarii comerciantilor, cu exceptia unor activitati cu
impact deosebit;
-extinderea rolului controlului ulterior, in conditiile cunoasterii de
catre comerciant a conditiilor ce trebuie indeplinite pentru a-si desfasura
activitatea.
Pentru domeniul sanitar veterinar, conform noilor reglementari, obiectivele
si activitatile supuse autorizarii sanitare veterinare, sunt cele prevazute
in anexa nr.3.1. a HG nr.573/2002.
Obiectivele si activitatile care fac obiectul controlului sanitar veterinar
si care nu sunt cuprinse in anexa mentionata, se supun inspectiei sanitare
veterinare conform reglementarilor sanitare veterinare in vigoare si
functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere a comerciantului.
Urmand conduita noii proceduri, in vederea autorizarii sanitare veterinare,
comerciantii trebuie sa depuna la Biroul Unic organizat in cadrul Camerei de
Comert si Industrie, cererea si dosarul de autorizare.
Autoritatea veterinara competenta, in termenul legal stabilit, evalueaza
obiectivul si activitatea pentru care se solicita autorizarea si comunica
la Biroul Unic rezultatul evaluarii. Comerciantul obtine certificatul de
inregistrare si anexa cu autorizatia de functionare, in termen de maxim 20
zile de la inregistrarea dosarului la Biroul Unic din cadrul Camerei de
Comert si Industrie.
Modificarile aduse prin noile reglementari se refera la:
-depunerea dosarelor de autorizare la Biroul Unic al Camerei de Comert si
Industrie;
-eliberarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare prin Biroul
Unic, intr-un formular unic pentru toate autoritatile avizatoare ca anexa la
certificatul de inregistrare;
-functionarea unor obiective in baza declaratiei pe propria raspundere a
comerciantului;
-valabilitatea autorizatiei sanitare veterinare pe perioada in care sunt
indeplinite conditiile sanitare veterinare de functionare.

domeniu: 
categorie: 
Autor: