Impactul introducerii ''leului greu'' asupra sistemului electronic de plăţi

Astăzi, 30 iunie 2005, toate componentele sistemului electronic de plăţi (SEP) sunt pregătite să proceseze plăţile interbancare exprimate în noua monedă - RON. Aplicaţiile informatice pe care se bazează componentele SEP au fost proiectate şi implementate pentru a asigura trecerea la o nouă monedă.

Componentele SEP aflate în producţie (ReGIS şi SENT) au fost testate pentru procesare în RON, de către TRANSFOND S.A. împreună cu participanţii la sistemul electronic de plăţi (Banca Naţională a României, Trezoreria Statului, toate instituţiile de credit autorizate de banca centrală şi alte instituţii financiare) şi sunt în stare deplin operaţională.

domeniu: 
categorie: