Implicarea administraţiei în domeniul protecţiei mediului

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi echipa de negociere a aderării României la Uniunea Europeană se vor întâlni cu reprezentanţii administraţiei publice locale pentru a stabili modul în care resursele financiare centrale şi cele de la nivel local pot fi alocate cel mai eficient pentru ca România să îşi îndeplinească angajamentele asumate în negocierile de aderare la Uniunea Europeană în domeniul protecţiei mediului. Această decizie a fost luată în cadrul delegaţiei sectoriale pentru capitolul 22 - Protecţia mediului, care s-a reunit joi, 31 iulie 2003, la sediul Ministerului Integrării Europene.

„România a elaborat un plan de armonizare cu normele comunitare, care include şi costurile necesare pentru realizarea gropilor ecologice, managementul deşeurilor, armonizarea cu standardele de calitate a apei, aerului etc., iar aceste planuri sunt făcute pentru o perioadă de câţiva ani. Uniunea Europeană alocă sume importante de bani, prin programul ISPA, pentru armonizarea cu normele europene de mediu, iar autorităţile locale contribuie la aceste proiecte prin co-finanţare. Este însă necesar ca şi Consiliile locale şi judeţene să îşi asume pe termen lung o contribuţie la aceste fonduri, precum şi la alte proiecte care contribuie la apropierea de standardele europene. Nu trebuie să apară situaţii în care fiind asumate anumite angajamente, acestea nu mai sunt respectate la nivel local, din diferite motive. Trebuie să utilizăm cât mai judicios fondurile centrale, locale, dar şi cele comunitare pentru a ne apropia în cel mai scurt timp posibil de standardele europene. Este în interesul fiecăruia dintre noi, al sănătăţii noastre să ne aliniem cât mai repede la aceste standarde”, a arătat Negociatorul Şef cu UE, în cadrul discuţiilor.

De asemenea, s-a stabilit ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului să includă în cererile pentru rectificarea bugetară din anul 2003 şi acţiunile realizate şi cele care mai trebuie întreprinse în cursul acestui an pentru aplicarea legislaţiei europene în domeniul mediului şi îndeplinirea normelor asumate în negocierile de aderare.

Autorităţile locale au atribuţii în domeniul protecţiei mediului. Dacă Agenţiile de Protecţie a Mediului au ca principală funcţie aplicarea în teren a politicilor de mediu ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi controlul aplicării acestora prin Garda de Mediu, autorităţile locale au un rol deosebit de important în implementarea efectivă a acquis-ului de mediu, mai ales pentru acele sectoare de mediu care presupun investiţii semnificative. Astfel, pentru sectorul „Managementul deşeurilor”, autorităţile locale sunt implicate în elaborarea planurilor locale şi judeţene de gestiune a deşeurilor, ajustarea acestora în funcţie de priorităţile stabilite prin Planul naţional de gestiune a deşeurilor şi contribuţie la construcţie gropilor ecologice, incineratoarelor etc. De asemenea, ele au un rol important în ceea ce priveşte instituirea taxelor pentru serviciile prestate sau a diferitelor facilităţi dacă anumite activităţi se încadrează în priorităţile planurilor judeţene sau locale. Pentru sectorul „Calitatea apei”, autorităţile locale au atribuţii în ceea ce priveşte stabilirea programelor de lucrări şi măsuri necesare pentru conformarea la cerinţele directivelor din acest sector, punerea efectivă în aplicare a acestora (amplasare, construire), precum şi în atragerea fondurilor necesare executării lor. În sectorul „Protecţia naturii”, autorităţile locale sunt cele care declară ariile protejate, le gestionează, atrag fonduri pentru conservarea acestora. Totodată, autorităţilor locale trebuie să le revină sarcini punctuale, care ţin de controlul la nivel local: determinarea nivelului de zgomot în localităţi, gestionarea salubrizării, respectarea prevederilor Planului de Urbanism General, emiterea de autorizaţii de funcţionare pentru agenţii economici (cu luarea în calcul a programelor de funcţionare).

România a deschis negocierile pentru capitolul 22 - Protecţia Mediului în cursul anului 2002. Până în prezent, au fost elaborate planuri de implementare pentru fiecare perioadă de tranziţie solicitată, care cuprinde detalii privind modul de armonizare cu standardele comunitare în perioada de timp solicitată după aderare, costurile necesare, sursele de finanţare etc. România doreşte să închidă acest capitol de negociere în cursul anului 2004.

domeniu: 
categorie: