A încetat din viaţă acad.Virgil Constantinescu

See full size imageAcademicianul Virgil Constantinescu a încetat din viaţă în dimineaţa zilei de 31 ianuarie, a anunţat familia.

Corpul neînsufleţit va fi depus în Aula Universităţii Politehnice Bucureşti luni 2 februarie şi la Academia Română marţi 3 februarie, de unde va porni cortegiul funerar pentru înhumare la Cimitirul Belu.
Slujba de înmormântare va avea loc marţi 3 februarie la ora 14:00 la Capela Centrală a Cimitirului Belu.

Virgiliu Niculae G. Constantinescu s-a născut pe 27 martie 1931, în Bucureşti. A fost inginer şi membru titular al Academiei Române din anul 1991, iar mai apoi din anul 1994 şi până în 1997 a fost preşedintele Academiei Române.

În anul 2008, preşedintele Traian Băsescu l-a decorat cu Ordinul Naţional 'Steaua României' în grad de Mare Ofiţer.

Acad.Virgiliu N. Constantinescu a fost şi profesor la Universitatea Politehnică, Bucureşti, precum şi ambasador al României în Belgia.

In 1960 s-a căsătorit cu Monica Constantinescu de profesie medic. Au un fiu Ştefan, născut în 1964, de profesie medic.

Studii 
În anul 1948 îşi încheie studiile liceale şi, după bacalauret, se înscrie la Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Mecanică pe care o absolvă în anul 1952, obţinînd diploma de inginer mecanic de aviaţie. În intervalul 1953-1955 îşi pregăteşte şi susţine teza de doctorat intitulată ,,Contribuţii la teoria lubrificaţiei cu gaze' în domeniul Mecanica fluidelor şi aerodinamică, la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei Române, sub îndrumarea prof. Elie Carafoli. În anul 1974 primeşte titlul o­norific de Doctor Docent în Ştiinţe acordat de catre Institutul Politehnic din Bucureşti şi de catre Ministerul Învăţămîntului.

Activitatea didactica
Cariera didactica o incepe in Academia Tehnica Militara, unde intre anii 1952-1954  este ofiter si asistent in cadrul Facultatii de Aviatie. În 1954 îşi începe şi cariera didactică la Institutul Politehnic Bucureşti. Este încadrat ca cercetător la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei, iar din 1956 devine Şeful laboratorului de lubrificaţie cu gaze. În 1959 devine conferenţiar iar din 1971 este profesor universitar. Incepand cu anul 1969 efectuează un stagiu de cercetător-vizitator la Mechanical Tecnology Inc. Lantham, New York, apoi este profesor vizitator la Renselaer Polytechnic Institute din Troy, New York, USA, la Universitatea din Poitiers, la INSA Lyon si la Universitatea din Liege. În cei peste 50 de ani de activitate didactică a predat cursuri de inginerie mecanică, de aviaţie şi ştiinţe aerospaţiale. A organizat înfiinţarea laboratoarelor de aerodinamică, mecanica fluidelor, tribologie, fabricaţia avioanelor. În prezent predă cursurile de mecanica fluidelor şi aerodinamica, simulare numerică a mişcării fluidelor, lubrificaţie (tribologie) la facultatea de Aeronave din Universitatea Politehnica Bucureşti. Este conducător de doctorat de peste 25 de ani în inginerie mecanică (mecanica fluidelor şi aerodinamică, tribologie).

Între anii 1990-1992 este ales rector al  Institutului Politehnic Bucureşti şi preşedinte al Conferinţei Naţionale a Rectorilor din România. iar între anii 1997- 2003 este numit ambasador al României în Belgia.

Activitatea de cercetare ştiinţifică
În cei 45 de ani de cercetare activitatea D-sale a cuprins domenii ale mecanicii aplicate, ale mecanicii fluidelor, aerodinamicii şi mai ales a lubrificaţiei cu filme fluide.  Este cunoscut pe plan naţional şi internaţional drept unul din cei mai mari specialişti în domeniul lubrificaţiei cu fluide, multe din dezvoltările sale teoretice fiind preluate şi prezentate pe larg în lucrări de referinţă publicate în străinătate. Activitatea a fost completată cu preocupări de inginerie tehnologică, oferind consultanţă pentru multe firme industriale din ţară. A participat în SUA la desfăşurarea unor cercetări pe bază de contract cu agenţii guvernamentale ca NASA, Atomic Energy Commission, Office of Naval Research, Rensseler Polytechnic Institute.

Publicaţii de specialitate
Activitatea publicistică a d-lui academician este prodigioasă, domnia sa fiind autorul a peste 200 de articole, 18 cărţi şi 7 brevete. Din cele peste 90 de articole publicate în Romînia majoritatea sunt în revista Studii şi cercetări de mecanică aplicată a Academiei Române. Peste 60 de articole sunt publicate în Revue de Mecanique Appliquee, iar alte 60 în reviste internaţionale de prestigiu.

Cartea Lubrificaţia cu gaze publicată în limba română a fost tradusă în limbile  rusă şi engleză de catre edituri prestigioase (Masinovedenie, ASME Publications)
Teoria lubrificaţiei turbulente, tradusă în limba engleză de către Atomic Energy Commission şi publicată de US Governement Printing Office iar cartea Lagăre cu alunecare a fost tradusă in limba engleză  la New York. În ultimii 4 ani a publicat în limba romînă un tratat de mecanica fluidelor in 4 volume, început în colaborare cu acad. Elie Carafoli.

Demnităţi şi premii
Ca o recunoaştere a activităţii sale prodigioase Domnul academician V.N.Constantinescu a deţinut în ultimii ani numeroase demnităţi publice printre care amintim: vicepreşedinte la Comisia de Atestare a Ministerului învăţămîntului, vicepreşedinte la Fundaţia Culturală Română, preşedinte la Agenţia Spaţială Română, vicepreşedinte la Colegiul Academic de pe lîngă Ministerul Învăţămîntului, membru în Colegiul Director al CEPES_UNESCO. Între anii 1994-1998 este Preşedinte al Academiei Române.   
Ca o recunoaştera a activităţii ştiinţifice prodigioase a D-sale, a fost ales membru al multor instituţii academice din străinătate: Academia Internaţională de Astronautică, Academia Europaea Londra, Academia Europeană de Ştiinţe,Litere şi Arte  Paris, Academia Mondială de Arte şi Ştiinţe Washington, Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte Salzburg, Academia Regală de Ştiinţe, Litere şi Arte frumoase a Belgiei.
De asemenea D-sa a fost distins cu numeroase premii, ordine, medalii şi titluri româneşti şi străine dintre care amintim:  Premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române, Premiul de stat al RSR, Medalia Meritul ştiinţific, titlul de  profesor emerit, Ordinul de Merit în grad de mare cruce, Ofiţer al legiunii de o­noare, Cavaler al Ordinului Marie de Hongrie, Medalia de aur pentru tribologie, Medalia Gustave Trassenster, Ordinul Leopold  II în grad de mare cruce.
Universităţile din Poitiers şi din Liege, Universităţile Tehnice din Timişoara, Cluj-Napoca şi Suceava i-au oferit titlul de Doctor Honoris Cauza.

Activităţi şi iniţiative legate de problemele învăţămîntului
În calitatea de rector al Universităţii Politehnica Bucureşti şi de preşedinte al Academiei Române a avut numeroase iniţiative legate de problemele actuale ale învăţământului şi cercetării ştiinţifice romîneşti, de problemele integrării României în Uniunea Europeană. În calitatea de ambasador al României în Belgia a militat pentru stabilirea unor relaţii oficiale şi personale cu diferite segmente ale societăţii belgiene, la nivel instituţional, academic, ştiinţific, cultural sau cetăţenesc. Pe lîngă toate acestea şi nu în ultimul rind, a reuşit să-şi găsească timpul necesar pentru familie, pentru creşterea si educaţia fiului care este un medic eminent.

domeniu: 
categorie: