Indemnizatii de somaj pentru tineri

Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj sI
stimularea ocuparii fortei de munca, incepand cu 01.03.2002 absolventii
Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj sI
stimularea ocuparii fortei de munca, incepand cu 01.03.2002 absolventii
institutiilor de invatamant, in varsta de minim 18 ani, care intr-o perioada
de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit
pregatirii profesionale, cat si persoanele care inainte de efectuarea
stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de
30 de zile de la lasarea la vatra nu s-au putut incadra in munca, pot
beneficia de indemnizatia de somaj.
Conform normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002, persoanele
mentionate anterior se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se
incadreze in munca, daca fac dovada ca, in perioadele de 60 respectiv 30 de
zile , s-au prezentat pentru a solicita un loc de munca la cel putin doi
angajatori ori s-au inregistrat la A.J.O.F.M. Brasov in vederea medierii
pentru incadrare in munca, cu cerere de loc de munca.
Dovada prezentarii la angajatori se poate face cu cereri inregistrate,
curriculum vitae trimise prin posta, sau dovezi eliberate in urma sustinerii
interviurilor sau concursurilor.
Inexistenta dovezilor mentionate sau a inscrierii la A.J.O.F.M. cu cerere de
loc de munca in termenele de 60 de zile de la data absolvirii pentru
absolventi, respectiv 30 de zile pentru persoanele revenite din armata,
conduce la neindeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei de somaj.
Prezentarea la A.J.O.F.M. Brasov pentru a solicita obtinerea indemnizatiei
de somaj se face in maxim 12 luni de la expirarea celor 60, respectiv 30 de
zile, termenul de 12 luni fiind termen de decadere din drepturi.
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data
solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.
Absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, sau absolventii
institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri
justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori
legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de
intretinere datorata minorilor pot beneficia de indemnizatia de somaj de la
data absolvirii, in situatia in care solicitarea este inregistrata la
A.J.O.F.M. Brasov de la aceasta data, nefiind necesara dovada cautarii unui
loc de munca. Solicitarea obtinerii indemnizatiei de somaj se face in maxim
12 luni de la data absolvirii.
Relatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 41.68.79,
41.19.60, 41.90.81 sau la sediul din Brasov, str. Lunga nr.1A., cam.8.

domeniu: 
categorie: 
Autor: