Indicii referitoare la săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, indicii referitoare la posibila săvârşire de către Filipescu Răducu – George, Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, a infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal al României.

(conform dispoziţiilor art. 2531 din Codul Penal al României, ”conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material (...), pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură”).
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Filipescu Răducu – George fiind informat, prin adresa nr. 85521/G/I.I./28.07.2011 (confirmare de primire din data de 03.08.2011), despre declanşarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adresei nr. 123382/G/I.I./29.11.2011 (confirmare de primire din data de 05.12.2011), lui Filipescu Răducu – George  i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Filipescu Răducu – George nu a depus la dosarul de evaluare niciun punct de vedere.
În urma evaluărilor demarate la data de 20.07.2011, s-au constatat următoarele:
- indicii referitoare la posibila săvârşire de către Filipescu Răducu – George, Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, a infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal al României, deoarece, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a participat la vot şi a semnat hotărârile de aprobare a bugetelor Judeţului Călăraşi pentru anul 2009, respectiv 2010, prin intermediul cărora a fost alocată suma totală de 1.045.000 Lei către cele două asociaţii de dezvoltare intercomunitară, ECOAQUA şi ECOMANAGEMENT SALUBRIS, în cadrul cărora Filipescu Răducu – GEORGE deţine calitatea de Preşedinte şi funcţia de Preşedintele al Consiliului Director. 
Filipescu Răducu – GEORGE exercită, în prezent, al doilea mandat consecutiv de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi.
În timpul exercitării celui de-al doilea mandat de Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi (2008 – 2012), au fost înfiinţate, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi, două asociaţii de dezvoltare intercomunitară, persoane juridice de drept privat cu statut de utilitate publică, ECOAQUA şi ECOMANAGEMENT SALUBRIS, având drept scop finanţarea, organizarea şi reabilitarea serviciilor de utilitate publică de alimentare cu apă şi canalizare şi de colectare a deşeurilor reziduale, la nivelul Judeţului Călăraşi. 
La data de 01.09.2009, a fost înfiinţată S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi, având ca acţionari/ asociaţi toate unităţile administrativ-teritoriale ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ECOAQUA, iar Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Filipescu Răducu – GEORGE, este acţionarul principal al S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
Filipescu Răducu – GEORGE a votat şi semnat Hotărârile Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 32/2009 şi nr. 25/2010 privind aprobarea bugetului Judeţului Călăraşi pe anul 2009, respectiv pe anul 2010. 
Prin intermediul celor două hotărâri, a fost aprobată şi alocată suma totală de 1.045.000 Lei către cele două asociaţii de dezvoltare intercomunitară, ECOAQUA şi ECOMANAGEMENT SALUBRIS, în cadrul cărora Filipescu Răducu – GEORGE deţine calitatea de Preşedinte şi funcţia de Preşedintele al Consiliului Director. 
Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire de către Filipescu Răducu – GEORGE, Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, a infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal al României.
Menţionăm că, până în prezent, Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă şi penală şi în cazul lui NICOLESCU CONSTANTIN, Preşedintele Consiliului Judetean Argeş, (http://www.integritate.eu/1563/section.aspx/1755), OSTAFICIUC CONSTANTIN, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş (http://www.integritate.eu/1585/section.aspx/1845), STANCU GHEORGHE BUNEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila (http://www.integritate.eu/1654/section.aspx/2095) şi PRUTEANU VASILE, Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ (http://www.integritate.eu/1676/section.aspx/2250).
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
domeniu: 
categorie: