Ion Iliescu a conferit revistei ''Pentru Patrie'' Ordinul ''Meritul Cultural''

Publicaţia centrală a Ministerului Administraţiei şi Internelor, revista „Pentru Patrie”, aniversează azi, 18 noiembrie a.c., 55 de ani de la prima apariţie editorială. Pentru onestitatea şi consecvenţa mesajului publicistic aflat în slujba legii şi adevărului, a informării şi educării populaţiei şi a promovării creaţiei literare poliţiste, Ion Iliescu, Preşedintele României, a conferit revistei „Pentru Patrie”, prin Decret prezidenţial, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler şi a transmis colectivului redacţional al acestei publicaţii Mesajul pe care îl redăm în continuare:

«Se împlinesc 55 de ani de la apariţia primului număr al revistei 'Pentru Patrie”, editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

În peisajul atât de divers şi de dinamic al presei româneşti, 'Pentru Patrie' se distinge prin consecvenţă şi longevitate, aflându-se, încă de la primele sale ediţii, ca revistă-fanion a apărătorilor legii şi a cetăţeanului. Cu talent şi curaj, redactorii acestei publicaţii au depăşit dificultăţile specifice fiecărei etape şi au prezentat cu profesionalism, într-un stil captivant, activitatea structurilor de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor.
Modernă, în spirit, impecabilă ca ţinută grafică, 'Pentru Patrie' este, în prezent, racordată la realităţile 'ministerului integrat al cetăţeanului” contribuind notabil la informarea şi, deopotrivă, la educarea civică a cititorilor.
În aceste momente, când revista 'Pentru Patrie' împlineşte 55 de ani de serviciu credincios, adresez cordiale felicitări întregului colectiv redacţional, îi urez multă sănătate, inspiraţie şi succes deplin în activitate. »

De asemenea, drian NĂSTASE, Primul ministru al Guvernului României a transmis redacţiei acestei publicaţii Mesajul pe care îl redăm în continuare:

«Prin însăşi denumirea de pe frontispiciu, revista 'Pentru Patrie' semnifică esenţa activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe care îl reprezintă în mass-media din România.
Patriei şi cetăţenilor ei le sunt închinate munca onestă şi tenace a profesioniştilor din structurile administraţiei publice, de ordine şi siguranţă publică, precum şi succesele lor în întărirea legalităţii şi în înfăptuirea reformelor.
Universul luptei împotriva fărădelegilor, prin apărarea vieţii şi bunurilor populaţiei reprezintă, de 55 de ani, sursa creaţiei publicistice a talentaţilor redactori şi colaboratori ai revistei 'Pentru Patrie'. Iar marea audienţă a acestei publicaţii în rândul cititorilor arată interesul constant al cetăţenilor faţă de eforturile instituţiilor statului pentru asigurarea în societatea românească a unui grad de siguranţă care să permită exercitarea deplină a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
În aceste clipe aniversare, adresez revistei 'Pentru Patrie' şi tuturor celor care concură la editarea acestei publicaţii de prestigiu felicitările mele, însoţite de cele mai sincere urări de sănătate şi succes, în nobila activitate în slujba cetăţeanului şi a legii. »

domeniu: 
categorie: