Ion Iliescu laudă un fost lider comunist

Cu ocazia implinirii o a sută de ani de la naşerea lui Ion Gheorghe Maurer fost prim-ministru şi preşedinte al Marii Adunări Naţionale în timpul regimului comunist, Ion Iliescu l-a caracterizat ca 'luminat', 'spirit lucid', bucurându-se de stimă şi recunoaştere unanimă' Reacţiile unor lideri politici proeminenţi nu s-au lăsat neaşteptate. Prezentăm căteva dintre ele: Zoe Petre: 'Pentru Maurer, puterea cu orice preţ era mai presus de interesele ţării'
'Este evident din acest text că, din punctul de vedere al preşedintelui lliescu, regimul comunist a fost condamnabil doar în anumite momente şi nu în esenţa lui anti-democratică şi respectivă. în fond, nu a încetat să ne spună acelaşi lucru din 22 decembrie 1989, cînd declara că Nicolae Ceauşescu a întinat idealurile comunismului. 
Poate că lon Gheorghe Maurer avea o mai mare deschidere spre Occident decît alţi lideri comunişti, dar a transformat toate înzestrările lui în elemente de manipulare în folosul unui regim represiv, de natură nelegitimă, căruia nu s-a sinchisit nici un moment, atîta vreme cît privilegiile şi puterea nu îi era afectate. 
0 ţară întreagă l-a auzit, după Revoluţie, lăudîndu-se că datorită lui a ajuns Ceauşescu moştenitor al lui Dej. 
Nici măcar nu era adevărat, dar, cu un cinism care, întradevăr, merită un memento, ne-a arătat astfel că, pentru el, puterea cu orice preţ era mai presus de interesele ţării şi chiar de viaţa cetăţenilor acesteia. 
Dacă voia cu adevărat reconciliere şi întoarcerea la normalitate, Preşedintele lliescu ar fi putut să-l comemoreze, aşa cum fac mulţi alţii în această săptămînă, pe luliu Maniu, un adevărat om de stat, cu o verticalitate incomparabilă cu cea a primului ministru al lui Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu, şi care a murit cu zile în închisorile pe care Maurer le-a patronat fără nici o remuşcare. 
Nu comemorînd pe cei pe care decenii întregi de dictatură i-a răsfăţat şi i-a lăudat putem reveni la o ierarhie normală a valorilor, ci restabilind adevărul şi memoria celor care şi-au dat viaţa în numele democraţiei şi libertăţii. 
Dacă dl lliescu doreşte să suscite un val de simpatii comuniste în ajunul reuniunii de la Praga, ar trebui să nu uite că încrederea majorităţii românilor se îndreaptă către Alianţa Nord-Atlantică tocmai fiindcă NATO a învins în Războiul Rece şi în confruntarea cu Imperiul Răului, cum numea preşedintele Reagan sistemul comunist'. 

Mircea lonescu Quintus, senator PNL: 'Maurer e asociat la tot ce s-a întîmplat criminal în vremea aceea'
'De la bun început vreau să precizez că eu respect dreptul de exprimare, deşi nu-mi place să comentez părerea nimănui. Tot ce pot să vă spun este că eu am trăit în vremea lui Maurer. 
Dintre liderii partidului comunist, el a fost unul din oamenii moderaţi, dar, din păcate, moderaţia şi echilibrul lui cu durat foarte puţin, deşi a fost mult mai puţin comunist decît alţii. 
Cum îl apreciază domnul lliescu, asta e problema lui. 
Sînt sigur că l-a cunoscut destul de bine. 
Dar Maurer e asociat la tot ce s-a întîmplat criminal în vremea aceea, a asupririi tuturor. 
Istoria nu se poate aprecia în imediata ei apropiere. 
Noi nu cunoaştem încă istoria evenimentelor din '89, pe care le-am trăit cu toţii. 
Cred că e niţel prea devreme să cunoaştem şi să facem aprecieri asupra personajelor istorice. 
Poate nu ar fi rău să fim mai înţelegători, mai toleranţi, şi să lăsăm aceste lucruri pe seama istoricilor noştri'.

Codrin Ştefănescu, deputat PSD 'Călăii nu pot sta la aceeaşi masă cu victimele' 
'Ion lliescu, ca şii participant la Revoluţie, este anti-comunist convins. 
Noi plecăm de la premisa clară că a fost o Revolutie anticomunistă şi nu mai pot interveni discuţii pe această temă. împăcăciunea generală este o chestie mai veche a domnului lliescu. 
Pe la mai toate adunările noastre (ale revoluţionarilor - n.n.) spunea că trebuie să fim concilianţi. 
Călăii, în opinia mea, nu pot însă să steala aceeaşi masă cu victimele. Şi problema este că noi nu ştim, nici pînă acum, cine sînt călăii. 
Nu am nimic împotriva reconcilierii, dar cei care au fost implicaţi în crimele din decembrie trebuie să dea socoteală. 
Azi, secretari PCR mari sînt în funcţii de conducere în toate partidele de la stînga la dreapta şi îşi duc foarte bine traiul. 
Ba, unii au devenit profesori de capitalism. 
Ne facem că nu vedem lucrurile astea. 
Călăii trebuie şă plătească, şi nu numai din punct de vedere al istoriei. în rest, reconcilierea asta e bună'

Teodor Morariu, vicepreşedinte PNŢCD: 'Îi propunem dlui lliescu să îi omagieze şi pe Marx, Engels, Lenin, Stalin şi Ceauşescu'
'Pentru o reabilitare completă a comunismului, îi propunem domnului lon lliescu să îi omagieze şi pe Marx, Engels, Lenin, Stalin şi Ceauşescu, dar nu la cifre rotunde, la 100 de ani, ci la zile de naştere, la onomastici, ca să ne intre bine în cap'. 

Norica Nicolai, senator PNL: 'Este greu pentru liderii politici actuali să-şi depăşească istoria personală'
'Nu este îrrtîmplator faptul că ultima perioadă aduce în dezbatere reconcilierea cu istoria comunistă a României, întrucît spiritul, discursul acestei perioade postdecembriste este similar cu cel dinainte de '89. 
Este greu pentru iiderii politici actuali să-şi depăşească istoria personală, întrucît marea lor majoritate apartine, prin funcţie, acelei perioade. 
Maurer a fost o personalitate a perioadei comuniste, care în nici un caz nu poate fi considerată reprezentativă pentru o democraţie autentică'. 

Remus Opriş, vicepreşedinte PNŢCD: 'Dl. lliescu să-şi aducă aminte şi de Brătianu, Maniu, Mihalache sau Coposu'
'Privindu-l pe lon lliescu ca pe un fost coleg de par-tid al lui lon Gheorghe Maurer, elogiul pe care i-l aduce la împlinirea a 100 de ani de la naştere estede apreci-at, însă pentru ca cele arătate de preşedintele lliescu -readucerea normalităţii în sociatea românească, începerea reconcilierii etc. - ar fi poate cazul ca domnul lliescu să-şi aducă aminte, la capitolul «memento» şi de alte personalităţi de marcă ale vieţii politice româneşti, precum familia Brătianu, lulîu Maniu, lon Mihalache, sau Corneliu Coposu'. 

Alexandru Paleologu, senator PNL: 'Maurer n-a fost un om de stat'
'lon Gheorghe Maurer n-a fost un om de stat. Nici măcar Gheorghe Gheorghiu Dej n-a fost om de stat, pentru că nu exista un stat, ci o colonie rusească. Maurer a fost un om foarte cultivat şi inteligent. 
Faptul că el a ajuns comunist s-a datorat unor circumstante . ,A fost un ghinion al lui'. 

(grupaj realizat de Ădriana Duţulescu şi Aura Alexa Ioan)

domeniu: 
categorie: